Co zrobić, gdy najemca zaniedbuje nasze mieszkanie?

Najemca nie dba o mieszkanie, które mu wynajmujemy? Nasza nieruchomość zaczyna zmieniać się w ruinę? Podpowiadamy jakie działania powinniśmy przedsięwziąć , gdy spotka nas taka sytuacja.

Kluczowym elementem jest rozważne wybieranie najemców. Musimy starać się nie dopuszczać do ekstremalnej sytuacji, w której najemca nie dba o lokal. Zanim wynajmiemy mieszkanie, warto zweryfikować ewentualnego przyszłego lokatora. W tym przypadku pomoże checklista weryfikacji najemców.

Oceniamy czy nasz najemca robi dobre wrażenie oraz poprosić o kontakt do poprzedniego właściciela u którego lokator wynajmował mieszkanie. Jeżeli odmówi podania, możemy podejrzewać, że współpraca najemcy z byłym właścicielem nie układała się idealnie.

Jak poradzić sobie z lokatorem niszczącym mieszkanie?

Pierwszym krokiem jest rozwiązanie umowy najmu. Jeśli z jakiegoś powodu jest to niemożliwe, należy skorzystać z możliwości wykreowanych przez ustawodawcę.

Umowa wynajmu mieszkania, którą zawarliśmy często ma zapis, ze mieszkanie ma mieć przeznaczenie tylko w celach mieszkaniowych. Przykładem używania niezgodnie z jego przeznaczeniem może być prowadzenie w naszym mieszkaniu np. działalności gospodarczej. Wtedy istotnym elementem musi być pisemne upomnienie najemcy. Jeśli ten nie zastosuje się do naszego pisma, możemy wręczyć mu rozwiązanie umowy najmu.

W przypadku, gdy nasza inwestycja polega na wynajem mieszkań na pokoje i tym samym  wynajmujemy lokal mieszkalny, możemy skorzystać z artykułu 11 ustawy o ochronie praw lokatorów. W tym przypadku należy w formie pisemnej upomnieć lokatora, a dopiero później mamy możliwość rozwiązania z lokatorem umowy.

Najemca musi zwrócić mieszkanie lub dany pokój w stanie niepogorszonym. Nie ponosi on jednak odpowiedzialności za zużycia, które były następstwem prawidłowego używania.

Jeżeli nasz uciążliwy lokator, pomimo upomnienia, nadal korzysta z lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem, zaniedbuje swoje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód oraz niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców możemy wypowiedzieć mu umowę najmu.

Jeżeli wynajmujemy lokal niemieszkalny zastosowanie znajdziemy w art. 667 § 2 kodeksu cywilnego w związku z art. 680 kodeksu cywilnego i, po wcześniejszym upomnieniu najemcy, wypowiedzieć umowę najmu bez zachowania terminów wypowiedzenia. Powodem będzie zaniedbywanie naszego lokalu do tego stopnia, że jest on narażony na uszkodzenie.

Obowiązki nasze i najemcy

Jakie obowiązki ciąża na nas jako wynajmujących, a jakie na lokatorze? W przypadku, gdy najemca jest uciążliwą osobą i niszczy lokal, który mu wynajmu, odpowiadamy za zniszczenia tylko w momencie, kiedy jest ono skutkiem okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność.

W momencie trwania ważności umowy najmu, a lokal wymaga ważnej naprawy najemca może wyznaczyć nam odpowiedni termin i czas do wykonania i naprawy danej usterki. Kosztem są obciążeni wynajmujący. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu najemca może nawet dokonać koniecznych napraw na koszt wynajmującego.

Ustawa o ochronie praw lokatorów dokładnie opisuje listę obowiązków wynajmującego i lokatora. Pamiętajmy, że po zakończonej współpracy najemca zobowiązany jest do odnowienia lokalu i dokonania wszelkich obciążających go napraw. Wszelki zakres obowiązków warto jeszcze bardziej ukształtować modyfikując umowę.

Jeśli potrzebujesz gotową, sprawdzoną i zawsze aktualną umowę najmu mieszkania czy pokoju, sprawdź naszą ofertę. 

umowa najmu mieszkania / umowa najmu pokoju

Dodaj komentarz