Wynajęcie lokalu użytkowego z osobą niebędącą właścicielem? To możliwe?

Wynajęcie lokalu użytkowego niekiedy wiąże się z koniecznością dokonania dodatkowych inwestycji. Chodzi przede wszystkim o wyremontowanie pomieszczenia lub zagospodarowanie go pod kątem planowanej działalności. To sprawia, że najemca musi przeprowadzić całą procedurę w sposób pewny i nie pozostawiający żadnych wątpliwości. W tym momencie warto również sprawdzić, kim jest osoba lub podmiot, z którą podpisujemy umowę. Ma to ogromny wpływ na późniejsze ewentualne roszczenia przy problematycznych sytuacjach czy podczas rozwiązywania umowy.

Kwestia uzgodnienia, kim jest osoba, z którą podpisuje się umowę, powinna być dla najemcy obowiązkowym punktem całej procedury. Na samym początku współpracy pomiędzy oboma stronami należy ustalić, jakie prawa i obowiązki ma zarówno wynajmujący, jak i najemca. Mogłoby się wydawać, że to wystarczy. Rzeczywistość jednak pokazuje, że w przypadku zawarcia umowy z osobą posiadającą prawo do podnajmu, najemca wcale nie może czuć się w 100% pewnym tego, że nie czekają na niego żadne niespodzianki.

Czy osoba wynajmująca lokal użytkowy musi być jego właścicielem?

Informacja o rodzaju tytułu prawnego, jaki musi posiadać druga strona procesu wynajmowania lokalu użytkowego znajduje się w przepisach kodeksu cywilnego. Z ich treści nie wynika, aby wynajmujący musiał być właścicielem nieruchomości. Brzmi to dość dziwnie, ale umowa zawierana jest pomiędzy najemcą, a osobą nieposiadającą statusu pełnoprawnego właściciela do lokalu. Ważne natomiast jest to, aby obie strony zawarły takie ustalenia, które pozwolą najemcy w pełni korzystać z danej nieruchomości.

Najważniejszy fakt zakłada, że wynajęcie lokalu użytkowego musi spełniać jeden ważny aspekt. Wynajmujący musi zastosować się do art. 659 § 1 kodeksu cywilnego i zapewnić najemcy bezproblemową możliwość korzystania z lokalu użytkowego.

Art. 659 kodeksu cywilnego

§ 1. Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nieoznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.
§ 2. Czynsz może być oznaczony w pieniądzach lub w świadczeniach innego rodzaju.

W tej sytuacji nie ma znaczenia, kto jest osobą oddającą lokal w wynajem. Zarówno właściciel, jak i osoba, która nie jest właścicielem powinni zapewnić najemcy możliwość korzystania z lokalu użytkowego. W drugim z przypadków jest to możliwe tylko w jednej sytuacji. Taka osoba sama musi stać się najemcą lub dzierżawcą lokalu i posiadać prawo do podnajmu danego pomieszczenia. Dopiero w takiej sytuacji może dojść do wynajęcia lokalu użytkowego innej osobie. Prowadzi to jednak do możliwości wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji. Wśród nich wymienić można zgłoszenie się do najemcy przez osobę uprawnioną do władania lokalem z żądaniem jego wydania.

Prowadzi to jednak do możliwości wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji, takich jak zgłoszenie się do najemcy przez osobę uprawnioną do władania lokalem z żądaniem jego wydania.

Wynajęcie lokalu użytkowego od osoby niebędącej właścicielem

Jak już wspomniano, wynajęcie lokalu użytkowego może być efektem negocjacji z osobą, która nie jest pełnoprawnym właścicielem nieruchomości. Co prawda tego typu współpraca nie powinna spowodować jakichkolwiek problemów, ale mogą się one pojawić w sytuacji, gdy ,,do akcji” wkroczy główny właściciel lokalu.

Wynajęcie lokalu użytkowego od osoby niebędącej właścicielem

Podczas wynajmowania lokalu użytkowego i podpisania umowy z osobą nie będącą właścicielem, najemca musi mieć świadomość wystąpienia problematycznej sytuacji. Jedną z nich może być pojawienie się właściciela lub innego współwłaściciela, który zażąda natychmiastowego wydania lokalu. Najczęściej jest to skutek zawarcia umowy najmu bez wiedzy i zgody właściciela. Wówczas nic nie stoi na przeszkodzie, aby mógł on zażądać ,,oddania” nieruchomości.

Krótki przewodnik dla najemcy wynajmującego lokal użytkowy

  1. Umowę wynajęcia lokalu użytkowego można podpisać z osobą, która nie jest jego właścicielem.
  2. Przy podpisywaniu takiej umowy, koniecznie sprawdź, jakie prawo przysługuje osobe niebędącej właścicielem lokalu.
  3. Kiedy wynajmujący nie ma problemu z przedstawieniem swoich praw, nie ma się czego obawiać.
  4. Jeśli jednak wynajmujący ucieka od przedstawienia tych praw, należy bezwzględnie sprawdzić, jaki jest tego powód.
Wynajęcie lokalu użytkowego

Podsumowanie

Wniosek jest prosty – jeśli okaże się, że wynajmujący nie jest pełnoprawnym właściciel lokalu, najemca musi zachować szczególną ostrożność. Raczej nikt by nie chciał, aby w trakcie prowadzenia działalności w wynajmowanym mieszkaniu, nagle zgłosił się właściciel lub współwłaściciel i zażądał wydania nieruchomości w trybie natychmiastowym. Co ważne, ma on do tego pełne prawo, ale tylko w sytuacji, gdy do podpisania umowy najmu doszło bez jego zgody i wiedzy. Wówczas właściciel może zrobić co tylko chce, aby odzyskać swój lokal użytkowy.

Wynajęcie lokalu użytkowego, podobnie jak wiele innych rodzajów najmu, musi być spisane na umowie. Niezależnie od tego, czy w procedurze bierze udział właściciel czy osoba niebędąca właścicielem, wszelkie prawa i obowiązki obu stron muszą zostać zapisane w umowie najmu. Pozwala to na uniknięcie wielu problematycznych sytuacji. Nie spowoduje ona jednak, że właściciel nie będzie miał prawa do ,,odzyskania” lokalu.

Jeśli potrzebujesz gotową, sprawdzoną i zawsze aktualną umowę najmu mieszkania czy pokoju, sprawdź naszą ofertę. Wystarczy, że klikniesz w poniższą grafikę.

wzór umowy najmuPobierz umowę najmu pokoju
Umowa najmu mieszkania PDF  /  Umowa najmu pokoju PDF

Dodaj komentarz