Zameldowanie najemcy na pobyt stały. Czy potrzebna jest zgoda właściciela?

Zameldowanie najemcy na pobyt stały według wielu jest problematyczne dla obu stron. Jeśli chodzi o lokatorów, niekiedy jest to konieczne do uzyskania stypendium na uczelni, kredytu czy innych świadczeń. Z drugiej strony, właściciele nieruchomości mogą mieć obawy między innymi o to, czy taka osoba nie będzie miała więcej praw do korzystania z mieszkania. Pomimo wielu sprzecznych komunikatów, wbrew pozorom cała procedura nie jest trudna. Należy jednak pamiętać o kilku istotnych wymogach.

Osoby, które nie mają pojęcia, jak wygląda proces zameldowania najemcy na pobyt stały, z pewnością zastanawiają się, czy właściciel mieszkania musi wyrazić na to zgodę. Okazuje się, że większość nieporozumień i niejasności dotyczy głównie skutków takiego działania. W dodatku wszystkie procedury może wykonać tylko i wyłącznie lokator, bez konieczności załatwiania dodatkowych formalności.

Co jest potrzebne do zameldowania najemcy na pobyt stały?

Odpowiedź na to pytanie z pewnością może zaskakiwać. Wbrew pozorom, nie potrzeba do tego konkretnych dokumentów czy zgód. Zameldowanie najemcy na pobyt stały jest możliwe na podstawie jedynie ważnej umowy najmu. Przy całej procedurze właściciel nieruchomości nie ma absolutnie nic do powiedzenia. Lokator może dokonać meldunku już w chwili otrzymania podpisanej umowy i co ważne, nie musi dodatkowo spełniać innych wymogów formalnych.

Aby zameldowanie najemcy na pobyt stały mogło zostać sfinalizowane, osoba wynajmująca powinna udać się do odpowiedniego urzędu (miasta lub gminy). Do jego obowiązków należy jedynie wypełnienie specjalnego formularza meldunkowego, przygotowanego w myśl Rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych. Jego treść nie jest specjalnie skomplikowana. Należy w nim zawrzeć podstawowe informacje, takie jak dane osobowe czy adres dotychczasowego zameldowania.

Początek formularza meldunkowego, potrzebnego do zameldowania najemcy na pobyt stały.

Czy zameldowanie najemcy na pobyt stały wymaga zgody właściciela?

Jednym z obowiązkowych punktów formularza meldunkowego jest złożenie podpisu właściciela lokalu lub innej osoby posiadającej tytuł prawny do danej nieruchomości. Poprzez to dokonuje się potwierdzenia, że najemca chcący się zameldować faktycznie przebywa w lokalu. Obowiązek ten zapisano w art. 28 Ustawy o ewidencji ludności.

art. 28 Ustawy o ewidencji ludności

  1. Obywatel polski dokonuje zameldowania się na pobyt stały lub czasowy w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport.
  2. Obywatel polski dokonujący zameldowania na pobyt stały lub czasowy przedstawia potwierdzenie pobytu w lokalu, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu na formularzu zgłoszenia pobytu stałego lub formularzu zgłoszenia pobytu czasowego, oraz, do wglądu, dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być w szczególności umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.

W tym miejscu należy na chwilę się zatrzymać. Zameldowanie najemcy na pobyt stały jest możliwe dopiero po okazaniu umowy najmu. Umowa ta jest tytułem prawnym do mieszkania. Co to oznacza w praktyce? Najemca dzięki niej posiada potrzebny tytuł prawny i dokonać meldunku nie tylko na siebie, ale także na inną, wybraną przez siebie osobę. W ten sposób lokator sam może potwierdzić, że przebywa w mieszkaniu i potwierdzić to na formularzu meldunkowym.

Do zameldowania najemcy na pobyt stały potrzebne są wypełniony formularz i umowa najmu.

Procedura zameldowania najemcy na pobyt stały w urzędzie

Z praktycznego punktu widzenia, proces meldunkowy nie powinien być specjalnie trudny. Najemca w tym celu udaje się do stosownego urzędu i przedstawia formularz meldunkowy. Urzędnik najpewniej zażąda przedstawienia odpisu z księgi wieczystej, który potwierdzi, że osoba podająca się za właściciela faktycznie nim jest. Lokator jednak może go poinformować, że posiada inny tytuł prawny do lokalu i okaże umowę najmu. Będzie to wystarczające potwierdzeniem tego, że zajmuje on lokal mieszkalny.

Choć przepisy prawne tego nie wskazują, urzędnik może poprosić najemcę o odpis z księgi wieczystej. Co prawda w zupełności wystarczającym dokumentem będzie umowa najmu. Chcąc jednak być przygotowanym na każdą ewentualność, przy zameldowaniu najemcy na pobyt stały warto mieć ze sobą kopię tejże umowy, a także wydruk z księgi wieczystej dla danego mieszkania.

Podsumowując – zameldowanie najemcy na pobyt stały może być wykonane bez obecności i potwierdzenia właściciela mieszkania. Wystarczy, że lokator zabierze ze sobą do urzędu wypełniony formularz meldunkowy i umowę najmu. Tak jak zostało to wspomniane wcześniej, urzędnik może zażądać przedstawienia innych dokumentów. W związku z tym, warto mieć ze sobą kserokopię umowy i odpis z księgi wieczystej. Nie powoduje to jednak żadnych komplikacji. Jeśli najemca posiada umowę, może dokonać meldunku zarówno na pobyt stały, jak i czasowy.

Jeśli potrzebujesz gotową, sprawdzoną i zawsze aktualną umowę najmu mieszkania czy pokoju, sprawdź naszą ofertę. Wystarczy, że klikniesz w poniższą grafikę.

wzór umowy najmuPobierz umowę najmu pokoju
Umowa najmu mieszkania PDF  /  Umowa najmu pokoju PDF

Dodaj komentarz