Zameldowanie w wynajętym mieszkaniu na pobyt stały. Jak to zrobić?

Nowy lokator zapewne może rozważyć możliwość zameldowanie w wynajętym mieszkaniu na pobyt stały. Pomaga to między innymi w łatwiejszym uzyskaniu kredytu czy stypendium. Przed rozpoczęciem procesu administracyjnego związanego z meldunkiem, warto zapoznać się z istotnymi kwestiami. Najemca powinien znać swoje prawa i możliwości względem stałego pobytu w takim lokalu, a z drugiej strony właściciel musi wiedzieć, na co może się godzić, a na co nie.

Zameldowanie w wynajętym mieszkaniu na pobyt stały czy czasowy?

Z uwagi na dwie formy możliwego meldunku, obie strony muszą mieć na uwadze obowiązujące przepisy. Przede wszystkim istotna w tej kwestii jest Ustawa o ewidencji ludności. W jej myśl, rodzaj zameldowania musi być uzależniony od okresu i powodu, dla którego najemca planuje zameldować się w wynajętym mieszkaniu na pobyt stały lub czasowy. Art. 25 tejże ustawy dokładnie reguluje oba okresy meldunku:

  1. Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania.
  2. Pobytem czasowym jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem.

Wszelkie możliwe problemy wynikające z braku możliwości zameldowania w wynajętym mieszkaniu na pobyt stały mogą wynikać tylko i wyłącznie ze strony urzędnika. Choć przepisy prawne tego nie wskazują, może on nie wyrazić zgody na taką formę meldunku. Aby najemca mógł tego dokonać, musi zapewnić, że wnioskowane miejsce jest dla niego centrum życiowym. W skrócie oznacza to, że dany lokal w danym mieście jest dla niego aktualnym miejscem zamieszkania. W przeciwnym wypadku, gdy najemca przedstawi inny obraz sprawy, wówczas preferowaną opcją jest meldunek czasowy.

Techniczne kwestie meldunku

Osoby chcące zameldować się w wynajętym mieszkaniu na pobyt stały lub czasowy muszą udać się do stosownego urzędu miasta, rzecz jasna w miejscowości, w której znajduje się nieruchomość. Tak wynika z treści art. 28 ust. 1 Ustawy o ewidencji ludności.

Art. 28 Ustawy o ewidencji ludności

  1. Obywatel polski dokonuje zameldowania się na pobyt stały lub czasowy w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport.

Jeżeli najemca ma problem ze znalezieniem odpowiedniego miejsca, w którym będzie mógł dokonać zameldowania w wynajętym mieszkaniu na pobyt stały lub czasowy, jest na to prosty sposób. Wystarczy wejść na stronę internetową odpowiedniego urzędu miasta i znaleźć stosowne informacje.

Formularz potrzebny do meldunku

Minister administracji i spraw wewnętrznych jest odgórnie odpowiedzialnym organem za stworzenie formy wniosku o meldunek. W całym kraju stosuje się jednakowy wzór, dlatego nie ma znaczenia, w jakim miejscu w Polsce dochodzi do procedury. Ponadto urzędnik przyjmujący sprawę nie powinien wymagać od najemcy innych dokumentów, niż formularz meldunkowy. Jeżeli jednak do tego dojdzie, najprostszym rozwiązaniem jest prośba o podstawę prawną, wedle której postanowił zażądać nieobowiązkowych wniosków czy pism.

Co jeśli urząd negatywnie rozpatrzy prośbę o zameldowanie w wynajętym mieszkaniu na pobyt stały lub czasowy? Wówczas najemca ma możliwość wniesienia oskarżenia na wydaną decyzję do organu wyższej instacji, a następnie do sądu administracyjnego. W zdecydowanej większości sytuacji po stronie wygranej znajdzie się lokator. Nie ma podstaw, aby urzędnik odmówił takiej procedury.

Część formularza potrzebnego do zameldowania w wynajętym mieszkaniu na pobyt stały.

Co ze zgodą właściciela?

Chyba najważniejszą kwestią w kontekście zameldowania w wynajętym mieszkaniu na pobyt stały jest zgoda właściciela. Okazuje się, że absolutnie nie jest ona wymagana. Zarówno Ustawa o ewidencji ludności, jak również treść formularza meldunkowego jasno o tym mówią. Potwierdzenie całej procedury możliwe jest poprzez właściciela czy inną osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu. Takim tytułem jest między innymi umowa mieszkania. Oznacza to, że najemca tak naprawdę sam może potwierdzić całą procedurę. Nic zatem nie stoi na przeszkodzie, aby lokator wykonał całą procedurę samodzielnie. Właściciel nie musi udawać się do urzędu i potwierdzać meldunku.

Zameldowanie w wynajętym mieszkaniu na pobyt stały można załatwić przez Internet.

Zameldowanie w wynajętym mieszkaniu na pobyt stały – kluczowe informacje

  1. Urzędnik nie powinien przeprowadzać skomplikowanego i problematycznego postępowania administracyjnego.
  2. Urzędnik nie powinien pytać właściciela mieszkania o zgodę na zameldowanie w wynajętym mieszkaniu na pobyt stały przez najemcę.
  3. Cała procedura odbywa się jedynie na podstawie dowodu osobistego najemcy, a także wypełnionego formularza.
  4. Jakiekolwiek wątpliwości względem meldunku mogą pojawić się tylko wtedy, gdy wzbudzone są wątpliwośi względem danych zgłoszonych do zameldowania.
  5. Urzędnik nie powinien wymagać od najemcy innych dokumentów czy potwierdzieć, niż to wynika z treści Ustawy o ewidencji ludności.
  6. Najemca może wykonać całą procedurę samodzielnie, bez ingerencji właściciela nieruchomości.

Jeśli potrzebujesz gotową, sprawdzoną i zawsze aktualną umowę najmu mieszkania czy pokoju, sprawdź naszą ofertę. Wystarczy, że klikniesz w poniższą grafikę.

wzór umowy najmuPobierz umowę najmu pokoju
Umowa najmu mieszkania PDF  /  Umowa najmu pokoju PDF

Dodaj komentarz