Impreza w wynajmowanym mieszkaniu. Co może zrobić wynajmujący?

Wśród powodów, dla których wynajmujący może podjąć decyzję o wypowiedzieniu umowy jest impreza w wynajmowanym mieszkaniu. Właściciele nieruchomości mogą odczuwać spory dyskomfort z powodu nieustannych hałasów i skutków spotkań lokatora ze znajomymi. Oczywiście zachowując przy tym stosowny umiar, takie sytuacje z reguły mają miejsce, kiedy najemca mocno przesadza z częstotliwością takich sytuacji, a także z ich częstotliwością. Warto zatem wiedzieć, w jaki sposób wynajmujący może poradzić sobie z uciążliwymi pretensjami ze strony sąsiadów czy efektem w postaci zniszczonego lokalu.

Jedną z najczęściej wynajmujących mieszkania grup osób są studenci. Ludzie w takim wieku są szczególnie podatni na swobodny i radosny styl życia, co często prowadzi do organizacji imprez. Niekiedy jednak stają się one utrapieniem dla właścicieli nieruchomości, którzy właśnie z takimi osobami zawarli umowę najmu. Do tego dochodzi niezadowolenie sąsiadów, pragnących zaznać spokoju we własnym lokum. Problem gotowy.

Przykładowy scenariusz

Lokator zorganizował imprezę w wynajmowanym mieszkaniu. Poinformował o tym właściciela i sąsiadów, chcąc być fair wobec obu stron. Spotkanie jednak wymyka się spod kontroli – w lokalu pojawiło się więcej osób, niż pierwotnie zakładano. Co więcej, alkohol i głośna muzyka zmusiły innych mieszkańców do wezwania policji z powodu zakłócania ciszy nocnej. Jakby tego było mało, efektem spotkania były pobrudzone ściany, zniszczone krzesło i uszkodzony blat w kuchni.

Takiego scenariusza najemca mógł nie zakładać. A na pewno nie wynajmujący i sąsiedzi. Nikt nie ma przecież gwarancji, że efekty w postaci wezwania policji i uszkodzenia lokalu nie zdarzą się ponownie. Co w takiej sytuacji właściciel mieszkania może zrobić? Odpowiedź z pewnością będzie nieco zaskakująca.

Impreza w wynajmowanym mieszkaniu nie jest lubiana przez sąsiadów.

Impreza w wynajmowanym mieszkaniu i Ustawa o ochronie praw lokatorów

Przepisy zawarte w Ustawie o ochronie praw lokatorów nie są przychylne wynajmującym. Muszą oni mieć świadomość, że nie mogą ,,pozbyć się” lokatora tylko i wyłącznie na podstawie prawa wypowiedzenia, zawartego w umowie najmu. Rozwiązanie na tego typu sytuacje określono w art. 11. ust 1 Ustawy.

Art. 11 ust. 1 Ustawy o ochronie praw lokatorów
Jeżeli lokator jest uprawniony do odpłatnego używania lokalu, wypowiedzenie przez właściciela stosunku prawnego może nastąpić tylko z przyczyn określonych w ust. 2-5 oraz w art. 21 ust. 4 i 5 niniejszej ustawy. Wypowiedzenie powinno być pod rygorem nieważności dokonane na piśmie oraz określać przyczynę wypowiedzenia.

Co to oznacza w praktyce? Impreza w wynajmowanym mieszkaniu nie jest wspomniana wśród powodów, dla których wynajmujący ma prawo wypowiedzieć umowę nie później, niż na miesiąc naprzód, pod koniec miesiąca kalendarzowego.

Przykład poinformowania sąsiadów o imprezie w wynajmowanym mieszkaniu.

Nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny, jeżeli lokator:

pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali, lub

jest w zwłoce z zapłatą czynszu, innych opłat za używanie lokalu lub opłat niezależnych od właściciela pobieranych przez właściciela tylko w przypadkach, gdy lokator nie ma zawartej umowy bezpośrednio z dostawcą mediów lub dostawcą usług, co najmniej za trzy pełne okresy płatności pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności, lub

wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody właściciela, lub

używa lokalu, który wymaga opróżnienia w związku z koniecznością rozbiórki lub remontu budynku, z zastrzeżeniem art. 10 obowiązek udostępnienia lokalu ust. 4.

Impreza w wynajmowaniu mieszkaniu – wypowiedzenie na podstawie umowy najmu

Właściciele nieruchomości muszą stosować się do zapisów w Ustawie o ochronie praw lokatorów. To powoduje, że możliwości względem wypowiedzenia umowy z powodu zorganizowania imprezy przez najemcę są dość mocno uszczuplone. Przepisy jasno mówią, że pozbycie się głośnego lokatora jest możliwe tylko wtedy, gdy zostaną zrealizowane założenia z tejże ustawy. Ważną informacją jest fakt, że do umowy najmu nie można zawrzeć innych przypadków jej wypowiedzenia. To, co stanowi treść ustawy jest w tym przypadku wiążące.

Podsumowanie

  1. Właściciel nieruchomości nie może wpisać do umowy najmu innych powodów jej wypowiedzienia, niż to wynika z Ustawy o ochronie praw lokatorów.
  2. Brak zastosowania własnych zapisów w umowie co do jej wypowiedzienia z powodu imprezy w wynajmowanym mieszkaniu nie znajdzie swojego zastosowania. Chyba, że najemca wyprowadzi się dobrowolnie.
  3. Wypowiedzenie umowy z takiego powodu jest możliwe w jednym przypadku. Wtedy, gdy najemca w rażący sposób zakłóca porządek domowy, czym utrudnia korzystanie z lokalu innym mieszkańcom.

Jeśli potrzebujesz gotową, sprawdzoną i zawsze aktualną umowę najmu mieszkania czy pokoju, sprawdź naszą ofertę. Wystarczy, że klikniesz w poniższą grafikę.

wzór umowy najmuPobierz umowę najmu pokoju
Umowa najmu mieszkania PDF  /  Umowa najmu pokoju PDF

Dodaj komentarz