Więcej osób w wynajmowanym pokoju, niż wynika z umowy. Co może zrobić wynajmujący?

Każdy właściciel nieruchomości musi liczyć się z tym, że w trakcie wynajmu mogą pojawić się pewne komplikacje. Jedną z nich jest więcej osób w wynajmowanym pokoju, niż to wynika z umowy najmu. Wynajmujący podpisał ją z jedną osobą, a następnie dowiedział się, że na stałe przebywają w nim dwie? Takie przypadki niestety się zdarzają. Skutkuje to nie tylko niższą kwotą czynszu, jaka co miesiąc przychodzi na konto właściciela. Efektem może być również większe zużycie pokoju, nieadekwatne do liczby osób zapisanych w umowie.

Co właściciel pokoju może zrobić w takiej sytuacji? Możliwości jest sporo. Warto zatem dowiedzieć się, jakie uwarunkowania prawne przysługują wynajmującym.

Wypowiedzenie umowy najmu po użyczeniu pokoju? Jak najbardziej

Więcej osób w wynajmowanym pokoju stanowi spory problem. Jeszcze większym jest scenariusz, wedle którego lokator postanowił podnająć lub użyczyć dany pokój. W momencie, gdy właściciel dowie się o takich zamiarach lub jego istnieniu, wówczas ma pełne prawo wypowiedzieć zawartą z nim umowę najmu pokoju. Warunkuje to Ustawa o ochronie praw lokatorów, która jak najbardziej pozwala zakończyć umowę mieszkania (w tym przypadku pokoju). Mówi o tym art. 11 ust. 2 pkt 3.

Art. 11 Ustawy o ochronie praw lokatorów
[ … ] 2. Nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny, jeżeli lokator:
[ … ] 3) wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody właściciela, lub
[ … ]

Więcej osób w wynajmowanym pokoju to duży problem dla wynajmującego.

W prostej linii oznacza to, że fakt więcej osób w wynajętym pokoju na podstawie podnajmu lub użyczenia będzie stanowiło podstawę do wypowiedzenia umowy najmu z najemcą. W tej sytuacji absolutnie nie ma znaczenia powód, dla którego tak się stało. Jeżeli w lokalu mieszkalnym na stałe mieszka więcej osób, niż to wynika z umowy, wówczas wszystkie przepisy stają po stronie wynajmującego. W każdej chwili może on podjąć decyzję o zakończeniu współpracy.

Więcej osób w wynajmowanym pokoju – co z kaucją?

Kiedy wyjdzie na jaw, że najemca dopuścił więcej osób w wynajmowanym pokoju, wówczas właściciel może podjąć decyzję o zatrzymaniu kaucji. Wynika to przede wszystkim ze straty, jaką poniósł w związku z czynszem dla jednej osoby, a faktycznym zamieszkaniem dwóch. Aby ustalić, czy takie postępowanie właściciela jest właściwe, ponownie należy zajrzeć do Ustawy o ochronie praw lokatorów. Art. 6 tejże ustawy warunkuje, co zabezpiecza wpłacana przez najemcę przy podpisaniu umowy kaucja.

Art. 6 Ustawy o ochronie praw lokatorów

  1. Zawarcie umowy najmu może być uzależnione od wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu, przysługujących wynajmującemu w dniu opróżnienia lokalu. Kaucja nie może przekraczać dwunastokrotności miesięcznego czynszu za dany lokal, obliczonego według stawki czynszu obowiązującej w dniu zawarcia umowy najmu.

Z powyższego artykułu płynie prosty wniosek – wyższy czynsz za mieszkanie większej ilości osób w wynajętym pokoju nie wynika z umowy najmu. Zapisany został w niej tylko jeden lokator, przez co kaucja nie może zostać przeznaczona na pokrycie należności wynikających z naruszenia zakazu podnajmu. Właściciele, którzy muszą mierzyć się z takimi sytuacjami, powinni zatem odpuścić i doprowadzić do jak najszybszego wyprowadzenia się przez najemcę. W tej sytuacji szybko można znaleźć kolejnego lokatora, który zapewni stały, comiesięczny przychód.

Idąc w zaparte, wynajmujący mógłby w umowie najmu zamieścić stosowną klauzulę. Zawarta mogłaby w niej zostać informacja, wedle której gdy przebywanie większej ilości osób w wynajętym pokoju nie będzie dozwolone, a stanie się faktem, wówczas właściciel mógłby domagać się odszkodowania. Sprawa zapewne trafiłaby do sądu, ale wcale nie będzie łatwa do wygrania. Ciężko bowiem byłoby wykazać istnienie i wysokość poniesionej szkody. Sam fakt mieszkania w pokoju większej liczby lokatorów nie doprowadza bezpośrednio do szkody majątkowej.

Co zrobić, gdy jest więcej osób w wynajmowanym pokoju?

Podsumowanie

Więcej osób w wynajętym pokoju zawsze stanowi problem. Kiedy lokator, pomimo zapisów w umowie, nie mieszka w nim sam, wówczas potrzebne są konkretne kroki. W takiej sytuacji wynajmujący ma możliwość wypowiedzenia tejże umowy, ale nie w trybie natychmiastowym. Warto pamiętać, że istotny jest upływ terminu wypowiedzenia, wynoszący jeden miesiąc. Niezależnie od rozwoju sytuacji i powodu, dla którego umowa będzie wypowiedziana, właściciel lokalu musi postępować zgodnie z przepisami zawartymi w Ustawie o ochronie praw lokatorów.

Kaucji również nie można zatrzymać, jeśli na stałe pojawi się więcej osób w wynajętym pokoju. Jest ona przeznaczona do zupełnie innych celów, a ewentualne jej zatrzymanie byłoby istotnym zignorowaniem przepisów prawnych. Najlepszym rozwiązaniem jest jak najszybsze wyprowadzenie się lokatora.

Jeśli potrzebujesz gotową, sprawdzoną i zawsze aktualną umowę najmu mieszkania czy pokoju, sprawdź naszą ofertę. Wystarczy, że klikniesz w poniższą grafikę.

wzór umowy najmuPobierz umowę najmu pokoju
Umowa najmu mieszkania PDF  /  Umowa najmu pokoju PDF

Dodaj komentarz