Ceny mieszkań w Warszawie. Jak zmieniały się ceny w ostatnich 5 latach?

Warszawa jako stolica Polski od wielu lat wyróżnia się na rynku mieszkaniowym. W zależności od interpretacji i strony transakcji, niestety na niekorzyść. Ceny za metr kwadratowy są niekiedy nawet dwukrotnie wyższe, niż w innych miastach. Powody nie powinny dziwić – centrum Polski, nasycony rynek i wciąż rosnące zapotrzebowanie na lokale mieszkalne. Jak wyglądały ceny mieszkań w Warszawie w ostatnich 5 latach?

Ceny mieszkań w Warszawie do 35 metrów

Pierwszy i ostatni kwartał 2015 roku zamknął się w niemal tej samej kwocie, osiągając na koniec roku wartość 7800,35 zł za m2. W drugim kwartale z kolei wzrosła ona do 8284,02 zł, aby następnie spaść. W kolejnym roku tendencja była podobna. Po początkowym wzroście, w czwartym kwartale średnia cena transakcyjna wyniosła 8025,11 zł, niemal 100 zł mniej, niż w kwartale drugim. Najniższa w okresie ostatnich pięciu lat średnia miała miejsce w II kwartale 2017 roku, kiedy to średnio za jeden m2 należało płacić 7625,90 zł. Największa dysproporcja z kolei miała miejsce na przestrzeni czwartego kwartału 2017 roku (7865,69 zł) i pierwszego kwartału 2018 roku (8881,44 zł). Od tego momentu stawki stale rosły, osiągając w pierwszym kwartale 2020 roku wartość 10295,00 zł.

Ceny mieszkań w Warszawie do 35 metrów

Ceny mieszkań w Warszawie od 35 do 40 metrów

Od początku 2015 do drugiego kwartału 2017 roku lokale mieszkalne o tym metrażu wyceniane były średnio na bardzo podobnym poziomie, nie przekraczając przy tym kwoty 7500,00 zł za m2. Dalej, praktycznie z kwartału na kwartał notowane były systematyczne wzrosty. Na koniec 2017 roku średnia cena wynosiła 7555,19 zł, na koniec 2018 – 8388,22 zł. Na koniec 2019 – 9234,00 zł, zaś na początku 2020 roku – 9778,00 zł.

Ceny mieszkań w Warszawie od 40 do 50 metrów

Podobna tendencja dotyczyła lokali mieszkalnych od 40m2 do 50 m2. Do drugiego kwartału 2017 roku średnia cena transakcyjna za metr kwadratowy nie przekraczała 7500,00 zł. Wyjątkiem był drugi kwartał 2016 roku, kiedy to stawka wyniosła 7573,26 zł. W pierwszym kwartale 2018 roku cena podskoczyła już do 8178,98 zł, aby następnie spaść do poziomu 8039,32 zł. Później notowane były już same wzrosty. Na koniec 2018 roku do poziomu 8443,03 zł, na koniec 2019 – 8775,00 zł, zaś na początek 2020 roku 9188,00 zł.

Ceny mieszkań w Warszawie od 50 do 60 metrów

Drugi i trzeci kwartał 2015 roku dały niemal taką samą średnią cenę, wynoszącą odpowiednio 7579,90 zł i 7576,05 zł. Ceny poniżej tej wartości utrzymywały się do trzeciego kwartału 2017 roku, po czym nastąpił znaczący wzrost. Na początku 2018 roku wynosiły średnio 7983,01 zł, na początku 2019 – 8490,36 zł, zaś na początku 2020 – 9199,00 zł.

Ceny mieszkań w Warszawie od 60 do 70 metrów

Wartości cen za m2 w przypadku lokali mieszkalnych o metrażu od 60m2 do 70m2 utrzymywały się poniżej kwoty 7500,00 zł. Taka sytuacja była aż do trzeciego kwartału 2017 roku. Następnie doszło do systematycznego wzrostu tej wartości, bez większych zmian w następnych okresach co do proporcjonalności tego wzrostu. Na koniec 2018 roku za jeden metr należało zapłacić średnio 8060,21 zł. Na koniec 2019 – 8817,00 zł, zaś na początku 2020 – 9093,00 zł.

Ceny mieszkań w Warszawie od 60 do 70 metrów

Ceny mieszkań w Warszawie od 70 do 80 metrów

Praktycznie z kwartału na kwartał metr kwadratowy lokalu o metrażu od 70m2 do 80m2 ulegał zmianie. Ceny mieszkań w Warszawie w tym okresie wahały się od 7670,03 zł do 7252,55 zł. Podobnie jak w poprzednich przypadkach, potem doszło do wzrostu wartości metra kwadratowego. Na początku 2019 roku wyniosła ona 8591,61 zł, pod koniec 2019 – 8903,00 zł, zaś na początku 2020 – 9322,00 zł.

Ceny mieszkań w Warszawie od 80 do 100 metrów

Lokale o metrażu od 80m2 do 100m2 nie wykazywały się aż tak wyraźnymi zmianami w pierwszych okresach. Wartość 7500,00 zł za metr kwadratowy odnotowano tylko w trzecim kwartale 2015 roku (7485,85 zł). Poza tym wartość ta oscylowała w granicach 8 tys. zł. Granica ta została przekroczona po raz pierwszy w pierwszym kwartale 2017 roku. Największą różnicę z kolei odnotowano na przestrzeni IV kwartału 2017 i I kwartału 2018 roku – odpowiednio 7798,08 zł i 9164,83 zł. Pod koniec 2019 roku za jeden metr należało średnio zapłacić 9451,00 zł, zaś na początku 2020 – 9812,00 zł.

Ceny mieszkań w Warszawie powyżej 100 metrów

Nikogo nie powinno dziwić, że ceny mieszkań w Warszawie o metrażu powyżej 100 metrów na przestrzeni ostatnich 5 lat były najwyższe. W żadnym z analizowanych okresów od 2015 roku średnia cena transakcyjna nie spadła poniżej poziomu 8000,00 zł. Najniższą kwotę odnotowano w I kwartale 2016 roku, kiedy to cena za metr wynosiła 8008,62 zł. Bariera 9000,00 zł została przekroczona w II kwartale 2018 roku (9085,36 zł), zaś 10 tys. zł – w II kwartale 2019 roku (10072,91 zł). Na początku 2020 roku za metr średnia cena wynosiła 10295,00 zł.

Jeśli potrzebujesz gotową, sprawdzoną i zawsze aktualną umowę najmu mieszkania czy pokoju, to sprawdź naszą ofertę. Wystarczy, że klikniesz w poniższą grafikę.

wzór umowy najmuPobierz umowę najmu pokoju
Umowa najmu mieszkania PDF  /  Umowa najmu pokoju PDF

Dodaj komentarz