Czy tylko najemca może płacić czynsz za wynajem?

Proces wynajęcia lokalu mieszkalnego może rozpocząć się na kilka sposób. Wynajmujący często podpisuje umowę z jedną osobą, choć w mieszkaniu będzie mieszkało więcej lokatorów. Niekiedy również właściciel nawet nie zdaje sobie sprawy, że będzie w nim przebywało więcej ludzi, niż to wynika z zapisów. W zależności od podejścia wynajmującego, takie sytuacje mogą kończyć się różnie. W każdej z nich jednak rodzi się pytanie, kto powinien płacić czynsz za wynajem? Czy tylko najemca będący wpisany w umowie, czy też może nim być któryś z lokatorów?

Aspekt ten jest niezwykle istotny dla wynajmujących, którzy mają problemy z wypłacalnością najemcy. Nie jest tajemnicą, że wpisany w umowę lokator może w pewnym momencie przestać płacić czynsz. Powodów może być wiele – brak środków, wyjazd za granicę lub zwykłe oszustwo. Co w takiej sytuacji może zrobić właściciel? Czy polecenie zapłaty może być adresowane na innych lokatorów, których nie ma w umowie? Czy jednak tylko formalny najemca powinien uiścić czynsz za wynajem?

Czynsz za wynajem nie leży tylko i wyłącznie w gestii najemcy

W takiej sytuacji przepisy prawne stoją po stronie wynajmujących. Okazuje się, że pełną odpowiedzialność za zapłatę zaległego czynszu za wynajem ponosi nie tylko najemca. Leży to również w gestii wszystkich pełnoletnich osób, które stale zamieszkują z osobą wpisaną w umowę najmu. Takie zasady wynikają wprost z art. 688 Kodeksu cywilnego.

Art. 688 Kodeksu cywilnego
§ 1. Za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie.
§ 2. Odpowiedzialność osób, o których mowa w § 1, ogranicza się do wysokości czynszu i innych opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania.

Czynsz za wynajem powinien być płacony o czasie.

Jak ustalić, kto stale mieszka z najemcą?

Jeśli sprawa dotycząca zaległości w czynszu za wynajem ostatecznie wyląduje w sądzie, powoływanie się na osoby stale zamieszkujące z najemcą mogą być problematyczne. Jeżeli żadna z nich nie jest wpisana w umowę najmu, wówczas udowodnienie takiego stanu rzeczy może nie być łatwą sztuką. Rozwiązaniem mogą być sąsiedzi, którzy zostaną powołani do sprawy w charakterze świadków. Jest to najskuteczniejsza droga do tego, aby udowodnić stałe przebywanie innych osób w danym lokalu mieszkalnym.

Czynsz za wynajem mogą spłacać tylko osoby pełnoletnie

Bazując na przepisach kodeksu cywilnego, szczególnie istotne jest znaczenie osoby odpowiedzialnej za zaległy czynsz za wynajem. Aby skutecznie wyegzekwować taką opłatę, należy pamiętać o kilku faktach:

  1. Zaległości mogą być regulowane tylko przez osoby, które stale zamieszkiwały z najemcą.
  2. Osoba odpowiedzialna za płatność musi być pełnoletnia.
  3. Zwrotowi czynszu za wynajem podlega jedynie okres, w którym taka osoba przebywała w wynajmowanym mieszkaniu.

Jak to wygląda w praktyce? Przyjmijmy, że wraz z rodzicami w wynajmowanym mieszkaniu przebywało dziecko w okresie od 17 do 20 roku życia. Przez cały czas wynajmu najemcy dopuścili się sporych zaległości, które wynajmujący chce odzyskać. Jeżeli dorośli uciekają od odpowiedzialności związanych z ich uregulowaniem, spada ona na pełnoletniego. Kwota zaległego czynszu za wynajem będzie w takiej sytuacji liczona od momentu osiągnięcia przez niego 18. roku życia, czyli w tej sytuacji – przez dwa lata.

Czynsz za wynajem.

Podział kosztów?

Jeżeli w wynajmowanym mieszkaniu na stałe przebywają trzy osoby, w umowie najmu można zapisać tylko jedną z nich. Cała trójka mieszkała w nim przez trzy lata i w tym czasie powstał dług z tytułu czynszu za wynajem w kwocie 3000 złotych. Formalny najemca nie chce jednak uiścić zaległości, tłumacząc się brakiem środków lub koniecznością innych wydatków. Czy w takiej sytuacji wszystkie trzy osoby mogą spłacić dług w równych częściach?

Taka sytuacja absolutnie nie ma znaczenia z punktu widzenia wynajmującego. Właściciel nie ma żadnego interesu w tym, która z osób dokona spłaty załegłości powstałych z tytułu czynszu za wynajem. Ponadto w jego gestii nie leży ustalenie, z czyjej winy i w jakim okresie doszło do powstania długów. Dzięki temu wynajmujący może zażądać zapłaty od dowolnego lokatora, który w ustalonym okresie stale przebywał w mieszkaniu. Upoważnia go do tego art. 6881 Kodeksu cywilnego.

Mając na uwadze powyższe rozważania, najemca lub grupa najemców ma bardzo mało sposobów na uchylanie się od odpowiedzialności związanej z zaległościami za czynsz za wynajem. Jeżeli w umowie wpisano tylko jedną osobę, dwie pozostałe, które stale przebywały w lokalu wcale nie muszą czuć się spokojne. W przypadku dłuższego okresu bez uiszczania stosownych opłat, każdą z nich można poddać pod odpowiedzialność uregulowania należytych zaległości. Należy jednak mieć na uwadze dwa przepisowe wymogi. Egzekwowanie czynszu można stosować jedynie wobec osób pełnoletnich. Dotyczy to jedynie takiego okresu, w którym faktycznie przebywały w wynajmowanym mieszkaniu.

Jeśli potrzebujesz gotową, sprawdzoną i zawsze aktualną umowę najmu mieszkania czy pokoju, sprawdź naszą ofertę. Wystarczy, że klikniesz w poniższą grafikę.

wzór umowy najmuPobierz umowę najmu pokoju
Umowa najmu mieszkania PDF  /  Umowa najmu pokoju PDF

Dodaj komentarz