Dofinansowanie do 2000 zł za zakwaterowanie uchodźcy z Ukrainy. Jak się ubiegać o dofinansowanie?

Uchodźcy z Ukrainy mogą liczyć na coraz więcej wsparcia od polskiego rządu. Aktualnie gościmy więcej niż 1,893 mln obywateli pochodzenia ukraińskiego. Przybywają tak licznie do Polski, gdyż mogą liczyć na zakwaterowanie oraz wiele ofert pracy.

Na mocy specustawy uchodźcy z Ukrainy uprawnieni są do korzystania z darmowej opieki lekarskiej, która jak się okazuje jest dla nich niezwykle potrzebna. Przyjęto bowiem w Polsce ponad 1800 ukraińskich pacjentów. Więcej niż połowa z nich to dzieci. Jakie zatem koszty wynikają z darmowych usług medycznych dla obywateli Ukrainy?

Świadczenia dla uchodźców z Ukrainy

Refundacja recept wykroczyła poza 200 milionów złotych. Na co jeszcze w Polsce mogą liczyć uchodźcy? Od 16 marca 2022 roku jest możliwe wnioskowanie o wsparcie finansowe dla obywateli Ukrainy, którzy są pod naszą opieką. Ustalono, że dziennie na jednego uchodźcę przypada 40 zł. Kwota ta ma obejmować wyżywienie oraz zakwaterowanie. Warto mieć na uwadze, że w nowych przepisach znajdziemy jednak kilka haczyków wynikających z korzystania z takiego świadczenia. Lepiej się z nimi zapoznać przed złożeniem wniosku.

15 marca 2022 roku w Dzienniku Ustaw znalazło się rozporządzenie, które reguluje wypłacanie świadczenia przysługującego w ramach zapewnienia zakwaterowania uchodźcom z Ukrainy. Jeżeli gościmy u nas taką rodzinę, to otrzymujemy 40 zł na każdą osobę. Przy mamie samotnie wychowującej dwójkę dzieci, można liczyć na pomoc w wysokości 120 zł na podstawowe wydatki, zaś przy czwórce dzieci – aż 160 zł. Ten rodzaj świadczenia nie ma określonego limitu pieniężnego, dlatego też większe rodziny mogą liczyć na wyższą wysokość wsparcia niż wspomniana.

Rentumi zachęca Wad do zawarcia umowy najmu pokoju lub umowy najmu mieszkania w formie pisemnej. W przypadku zgłoszenia jej do urzędu skarbowego, nie będziesz mógł ubiegać się o dofinansowanie dla uchodźców. Umowa ma być bardziej zabezpieczeniem, gdy ewentualnie pojawi się problem z najemcą.

Poniżej zapraszamy do obejrzenia filmu dotyczącego zasad bezpiecznego najmu mieszkania lub pokoju.

Dofinansowanie 40 zł dla Ukraińców. Pomoc finansowa zależna od województwa

Obywatele Ukrainy mogą liczyć na większe świadczenie niż 40 zł przypadające na osobę. Wsparcie dla uchodźców wzrośnie, jeżeli podniesie je wojewoda. Jaki warunek należy więc spełnić, aby otrzymać pomoc finansową? Opieka nad obywatelami Ukrainy powinna mieć miejsce przed wprowadzeniem tego świadczenia.

Dofinansowanie może wynosić więcej pod warunkiem, że uchodźcami zajmuje się przedsiębiorca, osoba prawna lub jednostka organizacyjna. Reasumując: wysokość świadczenia dla poszczególnych województw nie musi być jednakowa. Może przekraczać 40 zł na osobę. Do skorzystania z tego rodzaju wsparcia finansowego jest wiele chętnych, ale przed złożeniem wniosku warto zapoznać się z pewnymi haczykami.

Świadczenie za zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy

Taka pomoc przysługuje na co najwyżej 60 dni. Jeśli mamy do czynienia z uzasadnionym przypadkiem to dofinansowanie może ulec przedłużeniu. W związku z tym sprawując opiekę nad jednym uchodźcą pobierzemy świadczenie wynoszące do 2400 zł. Gdzie jest największy haczyk? Pojawia się on przy składaniu wniosku.

Należy przedstawić go jak najpóźniej, ponieważ świadczenie wypłacane jest „z dołu” – po uzupełnieniu i przyniesieniu wymaganych dokumentów wsparcie nie będzie już wpływało. Rozpatrywaniem wniosków zajmuje się urząd gminy. Uwaga na kontrolę. Wybrany pracownik urzędu może przeprowadzić kontrolę, aby sprawdzić warunki, w jakich przebywa uchodźca. Przy nieodpowiednich standardach spotkamy się z odrzuceniem wniosku o dofinansowanie.

Jeżeli występuje zagrożenie życia czy zdrowia obywatela Ukrainy, którym się opiekujemy, to nie możemy liczyć na wsparcie. Pomoc finansowa nie trafi również do rąk oszustów zamieszczających we wniosku informacje niezgodne ze stanem rzeczywistym. Weźmy jako przykład osobę starającą się o wsparcie finansowe, która gości obywateli Ukrainy za opłatą. Świadczenie nie powinno do niej trafić. W jakim czasie natomiast przychodzą środki z tego świadczenia? Urząd gminy może rozpatrywać dokumenty i wypłacać środki przez miesiąc.

Od 16 marca można składać wnioski o PESEL dla obywateli Ukrainy

Obywatele Ukrainy mogą wnioskować o przyznanie im numeru PESEL. Od 16 marca przed urzędami widać ogromne kolejki, gdyż wniosek składa się osobiście w ogranie wykonawczym gminy. Jeżeli nie jest się zdolnym do czynności prawnych to upoważnioną osobą do dopełnienia tej formalności może być opiekun czy rodzic.

Na terenie Warszawy numer PESEL przyznawany jest za pośrednictwem mobilnych terminali w wyznaczonych dla uchodźców miejscach, a także w urzędach dzielnicowych. Zapowiedziano zwiększenie liczby tego typu punktów. Jeżeli już wybraliśmy placówkę, w której można złożyć wniosek o PESEL, to co taki dokument powinien zawierać? Obywatele Ukrainy powinni przedstawić między innymi ukraiński numer ewidencyjny, podstawowe dane osobowe takie jak imię i nazwisko oraz wskazać datę przyjazdu do Polski wraz z potwierdzeniem pobrania odcisków palców. Uchodźcy na terenie naszego kraju mogą założyć również Profil Zaufany.

Co natomiast zyskają dzięki numerowi PESEL? Po pierwsze darmowe wsparcie medyczne, które już dla wielu osób z Ukrainy okazało się niezbędne. Dzieci i studenci z kolei mogą korzystać z polskich szkół oraz uniwersytetów.