Dofinansowanie do 2400 zł dla uchodźców z Ukrainy. Świadczenia dla Ukraińców na zakwaterowanie

Przybywający do nas obywatele Ukrainy spotykają się z ogromnym wsparciem ze strony polskiego rządu. W Polsce znalazło się już ponad 1,893 mln uchodźców. Czekają na nich miejsca noclegowe oraz praca. Na oferty skierowane do przybyszów z Ukrainy zdecydowało się wiele polskich i zagranicznych firm, które funkcjonują na terenie naszego kraju. Zgodnie ze specustawą obywatele Ukrainy mogą liczyć na bezpłatną opiekę medyczną. Z polskiej służby zdrowia korzysta aktualnie ponad 1800 osób tej narodowości. Większość z nich stanowią dzieci. Z jakimi kosztami wiąże się taka pomoc?

Przy milionie uchodźców korzystających z polskiej służby zdrowia spotykamy się z refundacją recept rzędu 200 milionów złotych. To nie koniec tarcz antykryzysowych dla przybyszów z Ukrainy. Od 16 marca 2022 roku można wnioskować o pomoc finansową dla uchodźców, którymi się opiekujemy. Ile wynosi taki rodzaj wsparcia? Na jedną osobę dziennie przypada 40 zł – ta kwota ma pokrywać koszty jedzenia oraz noclegu. Brzmi bardzo dobrze, prawda? W nowych przepisach istnieje jednak kilka haczyków, z którymi warto się zapoznać przed zbyt entuzjastyczną reakcją.

Dofinansowanie 40 zł dla uchodźców z Ukrainy

Wczoraj do Dziennika Ustaw weszło rozporządzenie regulujące wypłacanie dofinansowania w zamian za opiekę nad obywatelami Ukrainy. Przykładowo goszczona przez nas rodzina otrzyma 40 zł przypadające na każdą osobę. Mama z dwójką dzieci będzie mogła analogicznie liczyć na wsparcie rzędu 120 zł, by pokryć najpilniejsze wydatki związane z utrzymaniem, a z kolei przy samotnej matce z czwórką dzieci – na 160 zł dziennie. Pomoc finansowa nie ma określonego maksimum przypadającego na jednostkę, w związku z tym większe rodziny otrzymają jeszcze większą kwotę od wyżej przytoczonych.

Umowa najmu pokoju lub umowa najmu mieszkania może być dobrym zabezpieczeniem w sytuacji, gdy pojawi się ewentualny problem z nowymi najemcami. Pamiętajmy jednak, że gdy zgłosisz ją do urzędu skarbowego – nie będziesz mógł pobierać dofinansowania.

Dzięki umowie będziesz mógł skontaktować się z bliskimi osobami uchodźcy, gdy zajdzie taka potrzeba. W umowie uwzględnij wszystkie dane z paszportu, numery telefonów do bliskich, adres mailowe czy np. numer telefonu do pracodawcy.

Czy uchodźca z Ukrainy może liczyć na więcej wsparcia niż 40 zł?

Okazuje się, że tak. Pomoc finansowa może być podniesiona przez wojewodę. Jaki jest warunek? Zapewnienie zakwaterowania dla obywateli Ukrainy musiałoby nastąpić przed uchwaleniem tej ustawy. Kwota może ulec zwiększeniu, jeśli opiekę nad uchodźcami podjęła osoba prawna, przedsiębiorca bądź jednostka organizacyjna.

Wynika z tego, że wsparcie pieniężne może być inne dla każdego województwa i wynosić więcej niż wspomniane 40 zł na osobę. W rozporządzeniu uwzględniono jednak pewne punkty, na które trzeba uważać przy ubieganiu się o wsparcie finansowe dla obywateli Ukrainy.

Dotacja na zakwaterowanie uchodźców z Ukrainy

Ten rodzaj świadczenia przypada na maksymalnie 60 dni, chyba że pojawi się uzasadniony przypadek, wobec którego będzie przedłużone udzielanie dofinansowania. Zatem opiekując się jednym obywatelem Ukrainy przez dwa miesiące można liczyć na wsparcie rzędu 2400 zł. Na jakiej zasadzie będą wypłacane pieniądze? Tutaj mamy do czynienia z największym haczykiem. Wniosek o dofinansowanie należy złożyć jak najpóźniej, gdyż wsparcie wypłacane jest „z dołu”. Oznacza to, że po dostarczeniu odpowiednich dokumentów pieniądze nie będą już przysługiwały. Wnioski są przyjmowane w urzędzie gminy.

Urzędnik może jednak skontrolować, jak wygląda w praktyce opiekowanie się obywatelami Ukrainy. Upoważnione do tego osoby weryfikują, czy faktycznie nasi nowi goście mają zapewniony dach nad głową oraz jedzenie. Można w związku z tym spotkać się z odmową wypłaty dofinansowania, kiedy to warunki nie będą odpowiednie. W przypadku występowania zagrożenia życia lub zdrowia uchodźcy, nie otrzymamy żadnych pieniędzy. Na wsparcie finansowe nie mogą liczyć także oszuści, którzy we wniosku zamieścili fałszywe dane dotyczące opieki nad obywatelami Ukrainy.

Przykładowo: osoba liczy na dofinansowanie przy udostępnianiu uchodźcom lokum za opłatą. Świadczenia niestety nie otrzyma. Wiele osób zastanawia się również nad tym, w jakim czasie przyjdą środki dla obywateli Ukrainy. Urzędnicy mają dokładnie miesiąc na rozpatrzenie złożonych wniosków oraz wypłacenie wsparcia finansowego.

Numer PESEL dla obywateli Ukrainy? Składanie wniosków od 16 marca 2022 roku

Uchodźcy pochodzący z Ukrainy mogą już składać wniosek o przyznanie im numeru PESEL. Przed urzędami miast formują się długie kolejki, gdyż począwszy od dnia 16 marca jest to możliwe. Wniosek należy złożyć osobiście w dowolnym organie wykonawczym gminy. Może także dopełnić tej formalności rodzic bądź opiekun prawny czy tymczasowy, jeżeli PESEL usiłuje zdobyć na przykład osoba bez zdolności do czynności prawnych.

W stolicy numer PESEL jest przyznawany poprzez mobilne terminale w wybranych miejscach, gdzie przebywają uchodźcy oraz w urzędach dzielnicowych. Warszawa wkrótce zapewni więcej punktów. Co powinien z kolei zawierać sam wniosek o numer PESEL?

Między innymi podstawowe dane osobowe, ukraiński numer ewidencyjny, a także datę przyjazdu do Polski i potwierdzenie pobrania odcisków palców. Obywatele Ukrainy mogą dzięki numerowi PESEL uzyskać dostęp do wsparcia medycznego, socjalnego oraz polskiego systemu edukacji. Ponadto chętni zakładają Profil Zaufany.

2400 zł za zakwaterowanie Ukraińca. Świadczenie na uchodźców z Ukrainy