Weryfikacja potencjalnego najemcy. Kroki w celu uniknięcia problemów

Wynajęcie jakiegokolwiek lokalu jest dla właściciela swego rodzaju inwestycją. Wiarygodność finansowa, czyli po prostu weryfikacja potencjalnego najemcy jest sposobem na uniknięcie jakichkolwiek problemów w związku z powierzeniem swojej własności innej osobie. Warto zatem zastosować się do kilku prostych, aczkolwiek ma pierwszy rzut oka dość nieoczekiwanych porad pomagających dowiedzieć się o najemcy nieco więcej.

Weryfikacja potencjalnego najemcy, czyli dane osobowe

W momencie podpisywania umowy najmu, wynajmujący powinien poprosić potencjalnego lokatora o kilka podstawowych danych osobowych. Służą one przede wszystkim do dokładnego określenia osoby, z którą zawiązuje się stosunek najmu. Jest to również jedna z podstawowych opcji weryfikacji potencjalnego najemcy, czyli sprawdzenia niezbędnych informacji na jego temat. Jeśli już na tym etapie potencjalny lokator sprawia problemy i nie chce podawać danych, jasnym jest, że coś ukrywa.

Podstawowe dane osobe to rzecz jasna imię i nazwisko oraz PESEL. Przy pomocy tego drugiego bez problemu można dokonać weryfikacji potencjalnego najemcy w przeróżnych legalnych rejestrach i spisach. Co więcej, PESEL jest nieodzowny przy nadawaniu klauzuli wykonalności na zakaz zapłaty lub akt notarialny. W skrajnych przypadkach jest on potrzebny do wykonania postępowania w trybie egzekucyjnym. To wszystko pokazuje, że jego podanie jest nie do przeskoczenia.

Niektórzy wynajmujący w celu weryfikacji potencjalnego najemcy stosują ankietę, będącą częścią podpisywanej umowy. Zdarza się, że to właśnie w niej znajdują się rubryki do wpisania adresu zameldowania, adresu e-mail czy miejsca pracy. Co więcej, właściciel lokalu może w niej poprosić o kontakt do najbliższych osób. Znajduje to swoje zastosowanie w momencie, gdy na przykład w lokalu pęknie rura i nie ma w nim najemcy. Wówczas kontakt z kimś z grona bliskich pomaga szybko zareagować i zażegnać tego typu kłopoty.

Co jeśli weryfikacja potencjalnego najemcy spotka się z jego odmową?

Odpowiedź jest zaskakująca – jak najbardziej ma do tego prawo. W każdej chwili potencjalny lokator może przywołać RODO, bowiem przecież zwierza się ze swoich danych osobowych. W momencie oględzin lokalu warto zatem umiejętnie zadawać pytania. Ich celem jest, przynajmniej w pewnym stopniu, nakreślenie faktów o przyszłym najemcy. Ankieta ma pełnić rolę potwierdzenia jego słów. Jeśli nie będzie chciał się na nią zgodzić, wówczas w głowie każdego wynajmującego powinna zapalić się czerwona lampka.

Podstawa prawna do przetwarzania danych najemców lub potencjalnych najemców może być niezbędna. Na pomoc przychodzi art. 6. ust. 1 lit b Rozporządzenia (RODO).

Artykuł 6 – Zgodność przetwarzania z prawem

 1. Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
  (…)
  b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  (…)

Weryfikacja potencjalnego najemcy poprzez Krajowy Rejestr Dłużników Niewypłacalnych

W sieci można znaleźć szereg rejestrów nieuczciwych najemców, jednak żadnemu z nich nie warto ufać. Większość takich spisów prowadzona jest przez prywatne podmioty. Z tego powodu brakuje im prawnych podstaw do orzekania w sprawach wypłacalności lub jej braku ze strony najemców.

Do tego celu służy Krajowy Rejestr Dłużników Niewypłacalnych. Jest to państwowy, prowadzony w ramach Krajowego Rejestru Sądowego spis pomagający wynajmującym dowiedzieć się nieco więcej. Weryfikacja potencjalnego najemcy przy użyciu danych zamieszczonych w tym rejestrze pozwala osądzić, czy kandydat do wynajęcia lokalu ma jakiekolwiek zadłużenia. Do KRD można samodzielnie wysłać wniosek o sprowadzenie danej osoby. Wystarczy posiadać jej numer PESEL.

Weryfikacja najemcy - przykładowy raport z KRD

Weryfikacja potencjalnego najemcy – obecność w KRD

Do Krajowego Rejestrzu Dłużników, zgodnie z art. 55 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wpisuje się:

 1. osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą jeżeli ogłoszono ich upadłość lub jeżeli wniosek o ogłoszenie upadłości został prawomocnie oddalony;
 2. osoby fizyczne jeżeli umorzono prowadzoną przeciw nim egzekucję, gdyż z egzekucji nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów egzekucyjnych;
 3. wspólników ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem, jeżeli ogłoszono upadłość spółki lub jeżeli wniosek o ogłoszenie jej upadłości został prawomocnie oddalony, ponieważ majątek dłużnika nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania;
 4. dłużników, którzy zostali zobowiązani do wyjawienia majątku;
 5. osoby, które przez sąd upadłościowy zostały pozbawione prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu;
 6. dłużników alimentacyjnych, u których powstała zaległość na okres dłuższy niż 6 miesięcy;
 7. Do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych wpisuje się również na wniosek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych posiadającego tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko osobie fizycznej dłużnika, który w terminie 30 dni od daty wezwania do spełnienia świadczenia nie uregulował stwierdzonej tytułem wykonawczym należności.

Jeśli potrzebujesz gotową, sprawdzoną i zawsze aktualną umowę najmu mieszkania czy pokoju, sprawdź naszą ofertę. Wystarczy, że klikniesz w poniższą grafikę.

wzór umowy najmuPobierz umowę najmu pokoju
Umowa najmu mieszkania PDF  /  Umowa najmu pokoju PDF