Windykacja czynszu najmu. Jak to wygląda w praktyce?

Każdy wynajmujący może spotkać się z sytuacją, że najemca nie będzie uiszczał stosownych opłat w odpowiednim czasie. Jeżeli dochodzi do sytuacji, że windykacja czynszu najmu jest niezbędna, właściciel lokalu nie musi działać szkodliwie i dolegliwie, ale na pewno skutecznie. W przeciwnej sytuacji jego strata wynikająca z opieszałości lokatora może stale wzrastać.

Kiedy windykacja czynszu najmu może wejść w życie?

Przyjęło się, że działania ponaglające najemcę powinny rozpocząć się najszybciej jak to tylko możliwe. Lokator całkiem szybko może przyzwyczaić się do faktu, że nikt nie zmusza go do uiszczenia stosownych opłat i wydać należne wynajmującemu pieniądze. Z reguły każdy z nas otrzymuje wynagrodzenie czy inne świadczenia od pierwszego do dziesiątego dnia miesiąca, dlatego też okres ten wydaje się być idealny na przypomnienie o zapłacie.

Oczywiście mogą zdarzyć się sytuacje, że zwłoka z zapłatą może wynikać na przykład z ustawowo wolnych dni od pracy. W takich sytuacjach banki zazwyczaj nie wykonują żadnych operacji, w związku z czym przelew do wynajmującego może wpłynąć nieco później. Jeżeli jednak opóźnienia osiągają dłuższy wymiar, niż 2-3 dni to windykacja czynszu najmu powinna przybrać bardziej aktywny i ponaglający charakter.

Windykacja czynszu najmu

Telefoniczna windykacja czynszu najmu

W praktyce najczęściej wygląda to tak, że wynajmujący dzwoni do najemcy i informuje go o konieczności jak najszybszego dokonania przelewu. Metoda ta wydaje się być skuteczną drogą do odzyskania pieniędzy, bez konieczności wchodzenia na drogę prawną czy nawet sądową. Z uwagi na fakt, że każdy człowiek jest inny i niekoniecznie poprawnie może odnosić się do prośby właściciela lokalu, zastosowanie werbalnego przypomnienia o płatności musi opierać się na stanowczym przekonaniu.

Poza przypomnieniem o zaległościach finansowych, wynajmujący bardzo często mają także drugi cel telefonicznej windykacji czynszu najmu. Jest nim tzw. aspekt wychowawczy. To nauczenie najemcy odpowiedzialności i poważnego podejścia do terminowego trzymania się zasad płatności za wynajmowany lokal. Każdy właściciel chciałby uniknąć wykonywania telefonu co miesiąc, dlatego jak najszybciej powinien uświadomić lokatorowi konieczność terminowości. Niekiedy jest to trudne do zrealizowania, zwłaszcza w przypadku opornego najemcy.

Skuteczna telefoniczna windykacja czynszu najmu

Przyjmując za konieczność wykonywanie telefonu do najemcy z prośbą o uregulowanie czynszu, wynajmujący powinien zachować odpowiedni ład i porządek w kontekście przebiegu takiej rozmowy. Trzymanie się kilku zasad pomaga w takiej sytuacji osiągnąć główny cel, jakim jest uzyskanie należnych mu pieniędzy.

  1. Pierwsze pytanie rozmowy powinno brzmieć: ,,kiedy zostanie zapłacony czynsz?”. Wówczas najemca z góry musi podać konkretną datę, w której wykona przelew.
  2. Należy unikać pytań o treści: ,,dlaczego czynsz nie został zapłacony?”. W takiej sytuacji wynajmujący najpewniej otrzyma odpowiedź zawierającą streszczenie historii życiowej najemcy, co niekoniecznie go powinno interesować.
  3. Każde pytanie musi być konkretne, ukierunkowane na uzyskanie zaległych pieniędzy.
  4. Przebieg całej rozmowy nie powinien przybierać charakteru władczego lub grożącego najemcy konsekwencjami.
  5. Poza uzyskaniem informacji o dacie spłaty czynszu, wynajmujący może obrać sobie za cel próbę nauczenia najemcy terminowości i skrupulatności, aby windykacja czynszu najmu nie musiała być ponownie przeprowadzana.
Windykacja czynszu najmu nie musi mieć charakteru prawnego

Wizyta w mieszkaniu

Oczekując jeszcze skuteczniejszego sposobu na windykację czynszu najmu, niektórzy właściciele wolą osobiście stawić się w mieszkaniu. Dla sporej liczby osób jest to krótsza droga do otrzymania zaległości. Bezpośrednia konfrontacja wymaga od najemcy zaprezentowania wszystkich swoich emocji i przedstawienia swojego zdania w kwestii spłaty należnych pieniędzy. Co więcej, jest to bardzo dobra okazja do sprawdzenia stanu lokalu i wyłapania ewentualnych uszkodzeń czy usterek.

Złożenie osobistej wizyty w celu windykacji czynszu najmu znajduje swoje zastosowanie w kilku przypadkach. Z reguły dochodzi do niej nawet wtedy, gdy pomimo telefonicznych ustaleń najemca nie uiszcza należnych opłat. Podobnie jak w przypadku rozmowy przez telefon, właściciel mieszkania może obrać drugi cel stawienia się w lokalu.

Jest nim ewentualna możliwość uzyskania pisemnego uznania długu. To specjalny dokument, który dodatkowo zmusi najemcę do refleksji nad koniecznością zapłaty czynszu. Jeśli do tego wynajmujący posiada wezwanie do zapłaty, potencjalne rozwiązywanie sprawy drogą sądową może być znacznie krótsze i skuteczniejsze. Pomocny okazuje się być tryb nakazu zapłaty w trybie nakazowym. Rozpatrzenie takiej sprawy z reguły nie trwa dłużej, niż kilka dni, a co więcej nie ma konieczności organizowania rozprawy. Jeśli odpowiedni organ zapozna się z dokumentacją i potwierdzi jej zasadność, bez problemu może wydać taki nakaz.

Jeśli potrzebujesz gotową, sprawdzoną i zawsze aktualną umowę najmu mieszkania czy pokoju, sprawdź naszą ofertę. Wystarczy, że klikniesz w poniższą grafikę.

wzór umowy najmuPobierz umowę najmu pokoju
Umowa najmu mieszkania PDF  /  Umowa najmu pokoju PDF

Dodaj komentarz