Obowiązkowy podatek od nieruchomości w 2021 roku

W dobie globalnej pandemii COVID-19 w roku 2021 możemy spodziewać się, że podatek od nieruchomości wrośnie maksymalnie o 3,9%. Stawki rosną z roku na rok. Maksymalnie za 1m2 powierzchni użytkowej w roku 2021 zapłacimy 85 groszy. W roku 2020 zapłacilibyśmy o 4 grosze mniej.

Stawka płatności za 1m2 gruntu wzrosła o 2 grosze i w tym roku wynosi 52 grosze. Wzrost cen związany jest z inflacją. Najbardziej odczują ją przedsiębiorcy, którzy zapłacą więcej, aż o 94 grosze za 1 m2 za budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczych.

W roku 2020 zmiany w płaceniu podatków polegały na odroczeniu płatności podatku od nieruchomości za kwiecień, maj, czerwiec do dnia 30 września 2020 roku. Można było także starać się o rozłożenie płatności na raty lub całkowite umorzenie płatności. Było to możliwe dzięki specustawie – tarczy antykryzysowej.

Kiedy obowiązuje nas podatek od nieruchomości?

Opodatkowaniu zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych podlegają: grunty na podstawie ich powierzchni, budynki i ich części na podstawie powierzchni użytkowej, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej na podstawie ich wartość.

Podatek od nieruchomości nie zapłacimy za lasy, użytki rolne, nieruchomości będące własnością innych państw lub organizacji międzynarodowych, grunty pod wodami, grunty przeznaczone na drogi publiczne, nieruchomości zajęte przez organy jednostek samorządu terytorialnego oraz nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa wchodzące w skład Zasobu Nieruchomości.

Podatek obowiązuje właścicieli, posiadaczy samoistnych, czyli osoby, która rzeczą włada na takiej samej zasadzie jak właściciel, ale nim nie jest, użytkownicy wieczyści oraz posiadacze zależni nieruchomości lub ich części, które są własnością Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.

Kiedy i jak należy zapłacić podatek?

Nieruchomość należy we właściwiej gminie zgłosić wypełniając właściwy formularz. Na podstawie zgłoszenia gmina wydaje decyzje i ustala stawkę. Nie obliczamy kwoty podatku sami. Kwota podatku do zapłacenia zawsze zostaje podana przez gminę.

Stawki te nie powinny przekroczyć górnych granic ustalonych przez Ministra Finansów. Podatek płacony jest zazwyczaj w czterech ratach. Pierwszą ratę należy zapłacić do dnia 15 marca. Kolejne powinny zostać opłacone do dnia 15 miesiąca maja, września i listopada.

Jeżeli kwota do zapłaty nie przekracza 100 złotych należy opłacić ją w całości do dnia 15 marca. Informacja o płatności przychodzi listownie. W momencie, w którym informacja przyjdzie po terminie mamy 14 dni na uiszczenie opłaty od dnia doręczenia listu.

Odsetki naliczane są jedynie jeżeli zaleganie z płatnością jest naszą winą wówczas wynoszą one 8% w skali roku.

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości można opłacić w kasie w odpowiednim urzędzie gminy, u inkasenta, czyli osoby pobierającej podatek od podatnika lub poprzez przelew elektroniczny.

Właściciele kilku nieruchomości nie muszą się martwić wystarczy jeden formularz, aby zgłosić wszystkie nieruchomości. Uwaga! Wyjątkiem są nieruchomości zlokalizowane w różnych gminach. Wtedy musimy zgłosić każdą nieruchomość w odpowiedniej gminie.

Jeżeli dana nieruchomość posiada kilku właścicieli każdy z nich dostanie informację o tym ile wynosi podatek. To oni między sobą powinni ustalić w jaki sposób dzielą się opłatą.

W wyjątkowych okolicznościach możemy starać się o odroczenie lub umorzenie płatności. Podstawą do tego nie tylko jest globalna pandemia na podstawie Specustawy – tarczy antykryzysowej, ale także na przykład choroba, wypadek lub coś, co uniemożliwia nam w danym momencie płynność finansową.

Podatnik w takiej sytuacji powinien złożyć odpowiedni wniosek, w którym uzasadni odpowiednio dlaczego nie może dokonać danej płatności w wyznaczonym mu wcześniej terminie.

Należy poprzeć to odpowiednimi dokumentami. Jeżeli wiesz, że nie będziesz w stanie zapłacić podatku w terminie – nie zwlekaj, złóż wniosek o odroczeniu, aby uniknąć odsetek.

Niestety płacenie podatków jest obowiązkowe i nieuniknione tak samo jak podwyżki. Obecna sytuacja zachwiała globalną gospodarką. Sytuacja jest trudna zarówno na władz, jak i podatników, a termin pierwszej raty płacenia podatku jest już niebawem.

Jeśli potrzebujesz gotową, sprawdzoną i zawsze aktualną umowę najmu mieszkania czy pokoju, sprawdź naszą ofertę. Wystarczy, że klikniesz w poniższą grafikę.

wzór umowy najmuPobierz umowę najmu pokoju
Umowa najmu mieszkania PDF  /  Umowa najmu pokoju PDF

Dodaj komentarz