Czym jest służebność mieszkania?

Służebność mieszkania to rozwiązania, które może zagwarantować Tobie lub Twoim najbliższym dożywotnie prawo do korzystania z mieszkania.

Służebność mieszkania jest rodzajem służebności osobistej

Służebność mieszkania jest rodzajem służebności osobistej, czyli możliwością przysługującą konkretnej osobie przypisanej z imienia i nazwiska. Osoba ta dzięki umowie zawartej z właścicielem danej nieruchomości, otrzymuje prawa do korzystania z lokalu w zakresie, który został uzgodniony w wyżej wspomnianej umowie.

W tym przypadku rodzice mogą zastrzec sobie prawo do korzystania np. z konkretnych pięter mieszkania, ale własność została przepisana dzieciom. W tym przypadku stają się tzw. służebnikami.

Służebnik. Jakie prawa posiada?

Służebnik, zgodnie z przepisami zawartymi w kodeksie cywilnym ma prawo zamieszkiwać pomieszczenia zawarte w umowie. Tym samym może również korzystać ze wszelkich sprzętów jak i pomieszczeń wspólnych w budynku jak piwnica czy strych.

Osoba, która posiada służebność mieszkania może przyjąć do niego danego lokalu również swojego małżonka i małoletnie dzieci. Co ważne dzieci zachowują prawo do przebywania w mieszkaniu po osiągnięciu osiemnastego roku życia. Prawo dopuszcza również przyjęcie niespokrewnionych osób do lokalu, ale tylko w przypadku, gdy służebnik zapewni im utrzymanie. Służebnik musi w tym przypadku dokładać się do wszelkich opłat za media z których na co dzień korzysta.

inwestowanie w nieruchomości

Służebność mieszkania. Jaka ją ustanowić?

Ustanowienie służebności pojawia się w momencie, gdy zostanie zawarta umowa między właściciel nieruchomości a osobą, która zrzeka się części swoich praw do własności. Oświadczenie właściciela powinno mieć formę aktu notarialnego.

W takiej umowie określane są nie tylko pomieszczenia, których służebność będzie dotyczyła, ale również zakres korzystania. Służebność mieszkania może być również ustanowiona przez np. wyrok sądu lub na podstawie decyzji administracyjnej. Nieważne na jaką formę się zdecydujemy, informacja o służebności jest zapisywana w dziale III księgi wieczystej.

Służebność danej nieruchomości wygasa w momencie śmierci służebnika. Pamiętajmy, że  jest to prawo niezbywalne, a tym samym nie może być odziedziczone lub przeniesione na inną osobę i nigdy nie wchodzi w skład spadku.

Służebności mieszkania nie można całkowicie znieść, ale jedynie zamienić na rentę, którą właściciel nieruchomości będzie wypłacał byłemu służebnikowi. Jest to możliwe tylko w momencie występowania uchybień służebnika przy korzystaniu z jego praw. Np. w przypadku gdy służebnik zakłóca spokój mieszkańców lub niszczy mienie.

Wysokość wypłaty renty ustala sąd na podstawie tak zwanej wartości służebności. Nie istnieje jednak konkretna metoda obliczania. Sąd może jedynie porównać wartość nieruchomości przed i po zniesieniu uprawnienia.

Służebność mieszkania a sprzedaż nieruchomości

Czy każde mieszkanie obciążone służebnością może być kupione lub sprzedane. Odpowiedź jest prosta: tak. Nie potrzebna w tym przypadku jest zgoda służebnika. Pamiętajmy, że nabywca mieszkania będzie musiała zastosować się do wszelkich uprawnień osoby, która posiada służebność. Mieszkanie lub dom będący przedmiotem transakcji będzie miał zatem mniejszą wartość rynkową, pomniejszoną o wyliczoną przez rzeczoznawcę wartość służebności.

Jeśli potrzebujesz gotową, sprawdzoną i zawsze aktualną umowę najmu mieszkania czy pokoju, sprawdź naszą ofertę. 

umowa najmu mieszkania / umowa najmu pokoju

Dodaj komentarz