Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania

Przed przekazaniem kluczy do mieszkania powinno być podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego. Dotyczy to zarówno mieszkania wynajmowanego, jak i sprzedawanego. Sporządzić go powinno się zarówno po podpisaniu umowy najmu, jak i aktu notarialnego sprzedaży mieszkania.

Dokument określa faktyczny stan nieruchomości, jego wyposażenie, oraz stan liczników (wody, gazu, centralnego ogrzewania oraz energii elektrycznej), dla tego powinien zostać sporządzony tuż przed przekazaniem kluczy. Rzetelnie sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy powinien zostać uzupełniony o dokumentację fotograficzną. Dokument potwierdza przekazanie lokalu po zawarciu umowy oraz jest podstawą do ewentualnych roszczeń czy rozwiązywania nieporozumień.

Co powinien zawierać protokół zdawczo-odbiorczy?

Nie ma ustalonej formy tego dokumentu, jest jednak kilka kwestii, o których warto pamiętać. Przede wszystkim sporządza się go w dwóch jednakowych egzemplarzach, zawierając na początku informację kto i w jakim celu go sporządza. Jeśli dokument sporządza się po umowie kupna-sprzedaży nieruchomości, należy w nim również wskazać umowę lub akt notarialny dotyczący transakcji. Co jeszcze powinno się znaleźć w protokole?

  • Data i miejsce podpisania
  • adres nieruchomości, której dotyczy dokument
  • dane stron – sprzedającego i kupującego, lub wynajmującego i najemcy
  • stany i numery liczników wody (ciepłej i zimnej), gazu, centralnego ogrzewania i energii elektrycznej
  • opis stanu instalacji wodnej, gazowej, centralnego ogrzewania i energii elektrycznej
  • informacja o ilości i przeznaczeniu przekazywanych kluczy
  • kod do domofonu
  • pomieszczenia przynależne do nieruchomości: garaż, piwnica, poddasze, balkon – ich stan i wyposażenie
  • wyposażenie mieszkania i opis stanu wyposażenia: ściany, podłogi, okna, drzwi, instalacje, sprzęty, meble, dodatkowe wyposażenie: pościel, ręczniki, sprzęty do sprzątania, naczynia
  • uszkodzenia, jeśli takowe występują.

Warto dokonać również dokumentacji fotograficznej nieruchomości, dotyczy to obydwu stron zawieranej umowy, zarówno kupna-sprzedaży jaki i najmu.

protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania

Protokół zadwczo-odbiorczy a sprzedaż

Prawidłowo sporządzony dokument może uchronić sprzedającego przed ewentualnymi pretensjami związanymi z wykryciem usterek po przekazaniu kluczy – dla tego należy dokładnie opisać stan nieruchomości i wyposażenia, aby mieć pewność, że usterki powstały po zakończeniu transakcji.

Warto również wypełnić od razu formularze niezbędne do przepisania liczników na nowego właściciela oraz sfotografować stany liczników wraz z ich numerami. Ważnym jest, aby zawrzeć w umowie dokładny termin przekazania kluczy, który ma nastąpić po otrzymaniu całej należności za mieszkanie/dom – w takim razie umowa powinna zawierać również informację o terminie i formie płatności (wraz z numerem konta lub informacją o spłacie gotówkowej).

Protokół zdawczo-odbiorczy a wynajem

Według Kodeksu cywilnego, najemca ma obowiązek zwrócić właścicielowi nieruchomość w niepogorszonym stanie (uwzględniając oczywiście standardowe zużycie wynikające z okresu wynajmowania). Dla właściciela mieszkania rzetelnie sporządzony dokument jest zabezpieczeniem przed nieuczciwym najemcą – w przypadku zaginięcia którejś z rzeczy lub dokonanych zniszczeniach, możliwym jest obciążenie najemcy kosztami. Z kolei najemca jest chroniony przed pokryciem kosztów napraw czy ubytków, które znajdowały się w domu/mieszkaniu przed podpisaniem umowy.


Jeśli potrzebujesz gotową, sprawdzoną i zawsze aktualną umowę najmu mieszkania czy pokoju, sprawdź naszą ofertę.

umowa najmu mieszkania / umowa najmu pokoju

Dodaj komentarz