Przedmiot umowy najmu. Co nie może nim być?

W jednym z poprzednich wpisów informowaliśmy, jaki zakres rzeczy lub ruchomości może być uznany jako przedmiot umowy najmu. W ramach przypomnienia – może nią być wiele rzeczy, zarówno ruchomych, jak i nieruchomych, jak również dane części tych rzeczy. Rozumieć przez to należy między innymi fragment działki budowlanej czy wydzieloną część lokalu biurowego, którą można wykorzystać jako oddzielny punkt handlowy. Po ustaleniu, co może stać się przedmiotem umowy najmu, warto także znać odpowiedź na pytanie: co nie można nim być?

Ustalenie dokładnego zakresu przedmiotów umowy najmu pomaga uniknąć wszelkich problemów czy niejasności, związanych z ich użytkowaniem. Zanim obie strony zawiążą współpracę, powinny przedstawić wszystkie warunki dotyczące korzystania z tych składników.

Rozważania na ten temat należy jednak zacząć od zastanowienia się, czy są w ogóle takie rzeczy, których nie można objąć umową najmu. W wielu przypadkach pojawiają się niejasności, ponieważ teoretycznie do grona takich składników można byłoby zaliczyć.. wszystko. Są jednak od tego wyjątki. W tym momencie należy postawić sobie kolejne pytanie – jeśli dana rzecz nie może być przedmiotem umowy najmu, to czy można ją oddać do korzystania innej osobie na podstawie innej umowy?

Prawa jako przedmiot umowy najmu?

Niezaprzeczalną kwestią w kontekście tego, co nie może być przedmiotem umowy najmu jest fakt, że tego typu tytuł nie może być stosowany wobec praw i dóbr niematerialnych. Rozumieć przez to należy między innymi:

  • znaki towarowe,
  • logotypy,
  • przedmioty wartości intelektualnej,
  • pieniądze,
  • papiery wartościowe,
  • różne postacie energii.

Tego typu zapis widnieje w art. 659 Kodeksu cywilnego, który wyraźnie wskazuje rzeczy jako jedyny możliwy przedmiot umowy najmu.

Art. 659 Kodeksu cywilnego. Istota umowy najmu
§ 1. Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.
§ 2. Czynsz może być oznaczony w pieniądzach lub w świadczeniach innego rodzaju.

Zakres przedmiotu umowy najmu.

Prawa lub dobra niematerialne nie mogą być przedmiotem umowy najmu z jeszcze jednego bardzo ważnego powodu. Korzystanie z nich zazwyczaj powoduje, iż druga strona wymiany może czerpać z tego tytułu korzyści majątkowe. Tutaj dochodzimy do sedna – kodeks cywilny wyraźnie wskazuje, że pieniądze nie mogą być przedmiotem umowy najmu. Wobec tego przedmioty wartości intelektualnej lub prawa do znaku towarowego nie wliczają się do tego grona.

Istnieje jednak druga strona medalu, wobec której składniki te mogą w sposób pośredni zostać objęte umową najmu. Tłumacząc to na prostym przykładzie, najlepszym przełożeniem będzie przedmiot umowy najmu w postaci działki. Najemca w pośredni sposób może czerpać korzyści w związku z prawem do służebności drogi koniecznej związanego z tą działką.

Przedsiębiorstwo jako przedmiot umowy najmu?

Dość zrozumiałym jest, że firmy jako działalności gospodarczej nie można wynająć. Oznacza to, iż przedmiotem umowy najmu nie może być gospodarstwo rolne lub przedsiębiorstwo w rozumieniu tak zwanych zorganizowanych zespołów składników majątkowych i niemajątkowych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej albo działalności rolniczej. W tym przypadku ograniczenie jest analogiczne, jak w poprzednim akapicie. Najem firmy mógłby doprowadzić do czerpania korzyści majątkowych, których nie można wynająć na podstawie umowy najmu.

Z drugiej jednak strony, jako przedmiot umowy najmu można uznać składnik przedsiębiorstwa w postaci nieruchomości lub ruchomości. Niemożność przypisania umowy dotyczy tylko i wyłącznie całej firmy. Rozumiana jest ona jako całościowy i powiązany ze sobą zespół składników majątkowych i niemajątkowych. Wynajem może dotyczyć na przykład ciągnika rolniczego lub magazynu, będącego na stałe elementem firmy.

Należy jednak pamiętać o tym, że chociaż oddanie do korzystania osobie trzeciej wspomnianych przed chwilą praw, dóbr niematerialnych albo zbiorów składników nie może nastąpić na podstawie umowy najmu, to może nastąpić na podstawie innej umowy – na przykład umowy licencyjnej (w przypadku znaku towarowego) albo umowy dzierżawy. Warto zatem za każdym razem zastanowić się, co i na jakiej podstawie ma być przedmiotem umowy najmu.

Przedmiot umowy najmu.

Przedmiot umowy najmu – podsumowanie

  1. Przedmiotem umowy najmu nie mogą być prawa i dobra niematerialne (np. prawo ochronne do znaku towarowego).
  2. Przedmiotem umowy najmu nie można objąć zorganizowanych zespołów składników majątkowych i niemajątkowych, takich jak przedsiębiorstwo czy gospodarstwo rolne.
  3. Firma lub gospodarstwo można objąć innym rodzajem umowy – np. umowy dzierżawy lub licencyjną.

Jeśli potrzebujesz gotową, sprawdzoną i zawsze aktualną umowę najmu mieszkania czy pokoju, sprawdź naszą ofertę. Wystarczy, że klikniesz w poniższą grafikę.

wzór umowy najmuPobierz umowę najmu pokoju
Umowa najmu mieszkania PDF  /  Umowa najmu pokoju PDF

Dodaj komentarz