Odzyskanie kaucji od niechętnego właściciela. Co może zrobić najemca?

Wbrew pozorom takie sytuacje, jak zaprezentowana w tytule mogą zdarzać się dość często. Odzyskanie kaucji przez najemcę niekiedy jest żmudnym i długotrwałym procesem. Uzależnione to jest jednak od powodu, dla którego właściciel postanowił zatrzymać pieniądze. Żadne statystyki nie są w stanie potwierdzić, jak duża liczba wynajmujących postępuje podobnie. Jedni nie robią żadnych problemów i jeśli nie ma żadnych zaległości z tytułu umowy najmu, środki szybko trafiają powrotnie do lokatora. Inni jednak zatrzymują je dla siebie, nierzadko nie podając nawet powodu.

Jak w każdej innej sprawie, pieniądze często stanowią kość niezgody pomiędzy dwoma stronami interesów. Dla najemcy kaucja w wysokości miesięcznego czynszu może być wysoka, a co dopiero mówić o kwocie wynoszącej równowartość dwóch czynszów. Jakiekolwiek działania związane z aspektem finansowym powinny być jasno i klarownie zapisane w umowie najmu mieszkania. W przeciwnym wypadku lokator może napotkać na sytuację, w której wynajmujący może uciekać się do nieczystych zagrywek i nie zwracać otrzymanych od niech pieniędzy w ramach zabezpieczenia lokalu mieszkalnego.

Czy odzyskanie kaucji jest w ogóle możliwe?

Najemca może stanąć przed koniecznością stawienia czoła trudnej i złożonej sytuacji. Przypuśćmy, że lokator nie ma wobec wynajmującego żadnych zaległości związanych z korzystaniem z mieszkania. Przykładem mogą być płatności za czynsz. Dodatkowo właściciel lokalu nie ma żadnych roszczeń co do stanu lokalu. Mimo to, osoba od której wynajmowano mieszkanie nie chce zwrócić pieniędzy, które otrzymała tuż po podpisaniu umowy. Czy odzyskanie kaucji w przypadku takiego właściciela jest możliwe?

Właściciel pobiera kaucję jako zabezpieczenie przed zadłużeniem ze strony najemcy lub przed uszkodzeniem czy zniszczeniem lokalu mieszkalnego w trakcie wynajmu. Jeśli do takich sytuacji nie doszło, wynajmujący ma obowiązek zwrócić pieniądze, jakie otrzymał przy podpisaniu umowy w terminie jednego miesiąca od momentu jej wygaśnięcia lub wyprowadzki lokatora. W przypadku braku takiego scenariusza, wówczas najemca ma dwa sposoby, aby odzyskać swoje środki.

Jak najemca może odzyskać kaucję?

Choć może to brzmieć drastycznie, lokator może podjąć następujące kroki w celu odzyskania kaucji:

  1. Wezwanie do zapłaty
  2. Pozew do sądu

Wezwanie do zapłaty

Pierwsza z opcji zakłada wysłanie do wynajmującego pisma z wezwaniem do zapłaty. Treść takiego dokumentu nie ma żadnego standardu czy ustalonego formatu. Zaleca się, aby zawarta została w nim między innymi wysokość żądanej kwoty kaucji, numer rachunku bankowego, termin do zwrotu pieniędzy, a także ostrzeżenie o podjęciu kolejnych kroków w przypadku braku odzewu ze strony właściciela lokalu mieszkalnego.

Teoria zakłada, że pismo w tej sprawie zostało wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. W ten sposób najemca ma pewność, że przesyłka dotarła do wynajmującego, a w razie konieczności może wykorzystać ten fakt w sądzie. Ponadto przyjęło się, że taki dokument warto wysłać za pośrednictwem adwokata. Sposób ten pokaże właścicielowi mieszkania, że lokator podszedł do sprawy poważnie i chce odzyskania kaucji za wszelką cenę.

Pokwitowanie odzyskania kaucji.

Pozew do sądu

Drugim, nieco bardziej skomplikowanym krokiem jest wniesienie pozwu do sądu przeciwko wynajmującemu. Podobnie jak w przypadku wezwania do zapłaty, najemca może ją wnieść osobiście lub przy pomocy adwokata. Sprawy tego typu nie obarczają wnoszącego wysoką opłątą (30-60 złotych), przez co nie ma potrzeby korzystania z usług profesjonalnego pełnomocnika. Sąd rozpocznie tzw. postępowanie uproszczone, co oznacza, że wszelkie działania administracyjne wykona na prostych do wypełnienia formularzach. W ich treści należy wpisać tylko i wyłącznie takie informacje, które przedstawiają pełen obraz sprawy, czyli chęci odzyskania kaucji.

W przypadku pozwu do sądu, najemca stoi w nieco bardziej uprzywilejowanej sytuacji. Dzieje się tak z uwagi na fakt, że sąd już na początku postępowania wyda tzw. wyrok wstępny. Wynajmujący otrzyma wówczas nakaz zapłąty w postępowaniu upominawczym. Jeśli nie złoży od niego sprzeciwu w ciągu dwóch tygodni, wówczas nakaz będzie miał moc wiążącą. Sprawy tego typu z reguły trwają kilka miesięcy i tak naprawdę nie ma reguły, w jakim terminie najemca może odzyskać kaucję.

Kroki do odzyskania kaucji.

Odzyskanie kaucji przy pomocy tylko pierwszego kroku?

Bardzo często zdarza się, że gdy wynajmujący otrzyma od adwokata pisemne wezwanie do zapłaty, sprawa dobiega końca. Jest to dość istotny dokument, który udowadnia poważne podejście do sprawy ze strony lokatora. Właściciel ponadto zaczyna zdawać sobie sprawę z konsekwencji, jakie mogą go czekać w przypadku dalszego zwlekania ze zwrotem pieniędzy. Jeśli jednak wezwanie nie dało oczekiwanego rezultatu, wówczas wniesienie sprawy do sądu powinno być koniecznością. Jeżeli tylko wynajmujący nie ma żadnych podstaw do tego, aby zatrzymać otrzymane przy podpisaniu umowy, wówczas najemca powinien walczyć o odzyskanie kaucji za wszelką cenę.

Jeśli potrzebujesz gotową, sprawdzoną i zawsze aktualną umowę najmu mieszkania czy pokoju, sprawdź naszą ofertę. Wystarczy, że klikniesz w poniższą grafikę.

wzór umowy najmuPobierz umowę najmu pokoju
Umowa najmu mieszkania PDF  /  Umowa najmu pokoju PDF

Jeden komentarz do “Odzyskanie kaucji od niechętnego właściciela. Co może zrobić najemca?

Dodaj komentarz