Podnajem mieszkania. Czy i kiedy jest to możliwe?

W wyniku różnych sytuacji życiowych, najemca lokalu może zdecydować się na podnajem mieszkania. Dzieje się tak w sytuacji, gdy lokator nie ma środków na jego utrzymanie, zmienia miejsce zamieszkania lub ma inne ku temu powody. Mając na uwadze taki scenariusz warto dowiedzieć się, czy jest to w ogóle możliwe i czy wynajmujący może mieć wobec tego jakiekolwiek zastrzeżenia. Czy w umowie najmu musi znaleźć się stosowny zapis? A może regulują to konkretne przepisy prawne?

Podobnie jak chociażby w przypadku podnajmu lokalu użytkowego, podnajem mieszkania nie może być dobrowolną decyzją ze strony najemcy. Aby to wiedzieć, nie potrzeba zagłębiać się w żadne przepisy i ustawy. Każdy lokal jest prawowitą własnością wynajmującego i to od niego zależy, jakie będą jego losy. Jak zatem dokładnie należy rozumieć możliwość podnajmu z punktu widzenia lokatora?

Podnajem mieszkania wymaga zgody właściciela

Warto wspomnieć jeszcze raz – najemca nie ma prawa dobrowolnie podnająć mieszkania, nie informując o tym uprzednio właściciela lokalu. Wynika to z art. 11 ust. 2 pkt 3) Ustawy o ochronie praw lokatorów, która dokładnie stanowi prawa i obowiązki lokatora. W jego myśl wynajmujący ma możliwość natychmiastowego wypowiedzenia umowy najmu w sytuacji, gdy najemca zdecyduje się wynająć, podnająć lub oddać do bezpłatnego używania lokal lub jego część.

Fragment umowy podnajmu mieszkania.

Art. 11 ust. 2 Ustawy o ochronie praw lokatorów

2. Nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny, jeżeli lokator:

  1. pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali, lub
  2. jest w zwłoce z zapłatą czynszu, innych opłat za używanie lokalu lub opłat niezależnych od właściciela pobieranych przez właściciela tylko w przypadkach, gdy lokator nie ma zawartej umowy bezpośrednio z dostawcą mediów lub dostawcą usług, co najmniej za trzy pełne okresy płatności pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności, lub
  3. wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego używania lokal lub jego część bez wymaganej pisemnej zgody właściciela, lub
  4. używa lokalu, który wymaga opróżnienia w związku z koniecznością rozbiórki lub remontu budynku, z zastrzeżeniem art. 10 obowiązek udostępnienia lokalu ust. 4.

Wspomniana pisemna zgoda na podnajem mieszkania wcale jednak nie musi być zachowana. Wystarczy, że wynajmujący w jakiejkolwiek innej formie przekaże najemcy swoją zgodę na takie postępowanie. Wówczas ma to taką samą moc, jak zapis w dokumencie. Jedynym problemem mogłoby być udowodnienie takiego stanu rzeczy w sądzie, gdyby w wyniku niejasności sprawa musiała zostać skierowana do postępowania.

Fragment umowy podnajmu mieszkania.

Co wynajmujący może zrobić, jeśli najemca podnajął mieszkanie?

Jeżeli najemca bez zgody i wiedzy właściciela zdecydował się na podnajem mieszkania, może spotkać go konkretna sankcja. Jej zakres widnieje w art. 11 ust. 2 pkt 3) Ustawy o ochronie praw lokatorów. W skrócie, właściciel w takiej sytuacji może po prostu wypowiedzieć umowę najmu mieszkania. Jest to w zupełności wystarczająca kara za postępowanie bez należytej zgody i zmusza lokatora do opuszczenia lokalu w ustalonym w wypowiedzeniu terminie. Według ustawy, musi do tego dojść ,,nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego”.

Tak ustalony termin wypowiedzenia umowy oznacza, że jest liczony od ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Miesiącem kalendarzowym w tej sytuacji jest miesiąc, w którym złożono wypowiedzenie, a sam termin wynosi jeden miesiąc. Przykładowo, jeżeli złożono je w dniu 10 czerwca 2019 roku, wówczas umowa wygasa wraz z końcem lipca 2019 roku.

Podnajem mieszkania przez najemcę – podsumowanie

  1. Najemca nie ma prawa podnająć mieszkania bez uprzedniego informowania o tym fakcie wynajmującego.
  2. Zgoda ze strony właściciela może być sporządzona na piśmie.
  3. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby zgodę na podnajem mieszkania wypowiedziano ustnie lub została przekazana poprzez wiadomość e-mail.
  4. Karą za brak respektowania tych zasad dla najemcy jest wypowiedzenie umowy.

Jeśli potrzebujesz gotową, sprawdzoną i zawsze aktualną umowę najmu mieszkania czy pokoju, sprawdź naszą ofertę. Wystarczy, że klikniesz w poniższą grafikę.

wzór umowy najmuPobierz umowę najmu pokoju
Umowa najmu mieszkania PDF  /  Umowa najmu pokoju PDF

Dodaj komentarz