Czynsz mieszkania. Co wchodzi w jego skład?

Każda oferta wynajmu zawiera dwa rodzaje opłat: kwotę dla wynajmującego oraz czynsz mieszkania. O ile pierwsza z nich jest raczej jasna, to druga niekiedy powoduje sporo niezrozumienia ze strony potencjalnych najemców. Niektórzy mogą się zastanawiać, za co tak naprawdę płacą i skąd wynikają te stawki.

Całościowa kwota za mieszkanie

Chyba każdy, kto kiedykolwiek decydował się na wynajem lokalu mieszkalnego musiał poprzeć tę decyzję odpowiednią kalkulacją. We wszystkich ofertach w sieci właściciele podają rzecz jasna informacje o powierzchni czy wyposażeniu, a także miesięcznej kwocie do zapłaty za najem. Oprócz należnej właścicielowi kwoty, do całkowitego kosztu wlicza się również czynsz mieszkania, wchodzący w skład pełnego przelewu dla właściciela.

W zależności od rodzaju nieruchomości (kawalerka, duże mieszkanie, dom), wartość tej kwoty może być różna. Wiadomym jest, że zupełnie inne stawki będą obowiązywały w przypadku małego studia o powierzchni 20 metrów kwadratowych, a jeszcze inne dużego lokalu o powierzchni 80 metrów kwadratowych. Koniecznym w takiej sytuacji jest poznanie, z czego składa się czynsz mieszkania jeszcze przed podpisaniem umowy najmu.

Czynsz mieszkania - wymóg przy podpisywaniu umowy

Czynsz mieszkania składa się z kilku kwot

Głównym elementem czynszu mieszkania jest zaliczka na ciepło i wodę. Z uwagi na fakt, że wynajmowane mieszkania znajdują się w wielorodzinnych budynkach, lokatorzy nie mają potrzeby podpisywania umów z firmami dostarczającymi poszczególne media. Czynność tą wykonuje wspólnota lub spółdzielnia. W skład tych mediów wchodzą woda, energia cieplna i niekiedy gaz. Administrator bloku pobiera z czynszu opłaty na ten cel, a ich rozliczanie odbywa się w ustalonych okresach.

Energię cieplną zazwyczaj rozlicza się raz w roku, dokonując odpowiednich odczytów. Pobierana co miesiąc zaliczka ma na celu zabezpieczenie administratora przed ewentualną koniecznością wysyłania pisma o dopłatę w przypadku przekroczenia limitu wykorzystania. Jeśli na koniec roku całkowita kwota będzie posiadała nadwyżkę, wówczas kwota ta jest regulowana przy pomocy zwrotów. Są one realizowane na zasadzie nadpłat, co oznacza, że kolejne koszty czynszu mieszkania będą niższe.

W podobny sposób działa proces pobierania zaliczki na zużycie wody. Comiesięcznie rozliczenie tego medium zawiera kwoty z przeznaczeniem na wodę zimną i ciepłą, ścieki oraz opłatę stałą. Wysokość stawki powinna być uzależniona od liczby domowników, natomiast pobierane media rozlicza się przy wykorzystaniu metrów sześciennych. Przyjęło się, że na jedną osobą przypada jeden metr wody ciepłej i trzy wody zimnej.

Wywóz śmieci w czynszu mieszkania

Aktualne przepisy krajowe zakładają, że to gmina jest organem odpowiedzialnym za uiszczanie opłat z tytułu wywozu śmieci i nieczystości. Z tego powodu płatność od mieszkańców pobiera administrator budynku, a to z kolei stwarza konieczność dodania jej do czynszu mieszkania. Jest to jeden z obowiązkowych aspektów wynajmowania lokalu, ponieważ fakt przebywania w cudzym lokalu absolutnie nie zwalnia najemcy z konieczności regulowania danych kwot.

W ostatnich latach dość mocno zmienił się aspekt wywozu i segregacji śmieci. Coraz bardziej wymaga się od nas odpowiedniego dzielenia odpadów, co ma pomóc w dbaniu o środowisko naturalne. Co ciekawe, aspekt ten również oddziałuje na kwestię wynajmu. W coraz większej liczbie spółdzielni wymaga się dokładnej segregacji zarówno w domu, jak również przy śmietnikach. W przeciwnym wypadku możliwa jest nawet podwyżka tego elementu czynszu mieszkania.

Czynsz mieszkania - przepisy dotyczące płatności

Płaci się również za remonty

W przypadku każdego bloku mieszkalnego, w pewnym momencie dojdzie do tego, że koniecznie będzie przeprowadzenie niezbędnych napraw. Mogą nimi być wymiana elewacji, remont klatki schodowej czy naprawa barierek schodowych. Aby być przygotowanym na takie sytuacje, spółdzielnie muszą nagromadzić odpowiednią ilość środków na ten cel. Kwoty na tego typu konserwacje pobiera się od mieszkańców, które również wliczają się w skład czynszu mieszkania.

Fundusz remontowy jest oddzielną, ustalaną uchwałą pulą pieniędzy z przeznaczeniem na przeprowadzenie koniecznych napraw. W tym przypadku wysokość stawki uzależniana jest od metrażu lokalu, które najemca wynajmuje. Niekiedy pobierane środki mogą służyć jako część wkładu własnego do zaciągniętego kredytu bankowego.

Gaz i prąd to też czynsz mieszkania

Właściciel mieszkania nie musi podpisywać umów z dostawcami na wyżej wymienione media, ale niektóre z nich wymagają od niego osobistego załatwienia. Są nimi energia elektryczna i paliwo gazowe, niezbędne na przykład w kuchni. Opłat z tego tytułu nie wlicza się do standardowego czynszu mieszkania i rozlicza się je zgodnie ze wskazaniami liczników. Do tego typu rachunku należy również zaliczyć stawki za telewizję kablową oraz połączenie internetowe.

Jeśli potrzebujesz gotową, sprawdzoną i zawsze aktualną umowę najmu mieszkania czy pokoju, sprawdź naszą ofertę. Wystarczy, że klikniesz w poniższą grafikę.

wzór umowy najmuPobierz umowę najmu pokoju
Umowa najmu mieszkania PDF  /  Umowa najmu pokoju PDF

Dodaj komentarz