Wymiana zamków w wynajmowanym mieszkaniu – czy to możliwe?

Każdy właściciel mieszkania musi liczyć się z tym, że wynajęcie nieruchomości może wiązać się z problemami. Duża część kłopotów dotyczy wynajmujących, którzy swoim zachowaniem lub postępowaniem mogą znacznie utrudniać współpracę obu stron. Ostatecznością jest skierowanie sprawy do sądu, jednak z uwagi na czasochłonność, taki finał zdarza się raczej rzadko. Czy zatem wymiana zamków w wynajmowanym mieszkaniu to dobry pomysł?

Najczęstszą przyczyną kłopotów na linii właściciel – wynajmujący jest brak płatności za czynsz ze strony tego drugiego. Właściciele nieruchomości, chcąc w jak najskuteczniejszy sposób zaradzić tej sytuacji, a jednocześnie nie musieć kierować jej do sądu, mogą decydować się na wymianę zamków w drzwiach. Jest to dość drastyczny, ale jednocześnie skuteczny sposób na wyegzekwowanie opłaty za lokal lub opuszczenie go przez dłużników.

Bliźniaczo podobnym pomysłem na radzenie sobie z zaległościami przy wynajmie mieszkania było odcięcie tymczasowych lokatorów od mediów. W ten sposób właściciele chcą wymuszać regulowanie płatności, ale od trzech lat czyn ten jest zakazany przez polskie prawo. W związku z tym można zadać sobie pytanie – czy wynajmowanie mieszkania i wymiana zamków są dozwolone? Czy właściciel lokalu ma prawo, pod nieobecność wynajmującego, sprawić, że nie będzie on mógł wejść do niego wejść?

Wynajmowanie mieszkania i wymiana zamków = przestępstwo

Podobnie jak w kwestii odcięcia od mediów, wymiana zamków w wynajmowanym mieszkaniu jest zakazana. Dzieje się tak z uwagi na zapisy w Kodeksie karnym z dnia 7 stycznia 2016 roku, zakazujące takiego czynu. Co więcej, ten rodzaj przestępstwa funkcjonował już wcześniej. Wówczas wymiana zamków w wynajmowanym mieszkaniu regulowana była w Ustawie o ochronie praw lokatorów.

Wymiana zamków w wynajmowanym mieszkaniu jest zakazana.

Który przepis zabrania wymiany zamków w wynajmowanym mieszkaniu?

7 stycznia 2016 roku był dniem wszystko stało się jasne. Wówczas właściciele nieruchomości otrzymali dokładną informację w zakresie tego sposobu na pozbycie się problemowych lokatorów. Nowe regulacje znajdują się w art. 191 § 1a Kodeksu karnego, którego treść brzmi następująco:

  • § 1. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
  • § 1a. Tej samej karze podlega, kto w celu określonym w § 1 stosuje przemoc innego rodzaju uporczywie lub w sposób istotnie utrudniający innej osobie korzystanie z zajmowanego lokalu mieszkalnego.

Jak się okazuje, przepis Kodeksu karnego ma za zadanie chronić lokatorów przed przemocą fizyczną, jaka może ich spotkać ze strony właścicieli nieruchomości. Regulacje wyraźnie wskazują, że wymiana zamków w wynajmowanym mieszkaniu zalicza się jako rodzaj działania na niekorzyść osoby, która je zajmuje. Warty podkreślenia jest fakt, że art. 191 należy rozumieć jako przemoc nie wobec człowieka, a wobec rzeczy; w tej sytuacji mogą nią być drzwi wejściowe lub całe mieszkanie. Przyjmując ten punkt widzenia, a także mając na względzie niewiedzę lokatorów o wymianie zamków w wynajmowanym mieszkaniu lub nawet ich sprzeciw w tej sprawie, taki czyn jak najbardziej zasługuje na miano przemocy.

Czy po wypowiedzieniu umowy można wymienić zamki w wynajmowanym mieszkaniu?

Wiele osób zapewne zastanawia się, czy po zgodnym z przepisami Ustawy o ochronie praw lokatorów wypowiedzieniu umowy najmu, właściciel wynajmowanego mieszkania może wymienić zamki. Koniecznie należy pamiętać, że chodzi tylko i wyłącznie o prawidłowo przeprowadzony proces wypowiedzienia. Chodzi o zachowanie jednoczesnego upływu trzech pełnych okresów płatności, a także jednego, dodatkowego miesiąca, stanowiącego termin do zapłaty.

Okazuje się, że i w takiej sytuacji właściciel nie może dokonać wymiany zamków w wynajmowanym mieszkaniu. Ponownie w takiej sytuacji należy przywołać art. 191 § 1a Kodeksu karnego, który w pewnym sensie staje po stronie osób, które korzystają z zajmowanego lokalu mieszkalnego. Nie zmienia faktu nawet to, że lokatorzy przebywają w nim bez ważnego tytułu prawnego (tj. już po otrzymaniu wypowiedzenia).

Wymieniając zamki w drzwiach wynajmowanego mieszkania, właścicielowi grożą nawet trzy lata pozbawienia wolności.

Jaka kara grozi za wymianę zamków w wynajmowanym mieszkaniu?

To, że właściciel wynajmowanego mieszkania nie może wymienić zamków w drzwiach to jedno. Drugim, bardziej wpływającym na wyobraźnię skutkiem takiego postępowania jest kara, jaką może zostać obarczony sprawca. W przypadku zaniechania przepisów i wymiany zamków w wynajmowanym mieszkaniu, art. 191 głosi, że za tego typu przestępstwo grozi kara nawet do trzech lat pozbawienia wolności.

Oczywiście, w toku postępowania karnego tak wysoki wymiar kary może być złagodzony. Właściciel może liczyć na inny wyrok, umorzenie sprawy lub zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności. W każdym z tych przypadków należy mieć jednak na uwadze, że sąd będzie stał po stronie lokatora. Gdy właściciel zastanawia się nad takim sposobem pozbycia się problemowej osoby, wymiana zamków w wynajmowanym mieszkaniu nie powinna być pierwszym wyborem.

Jeśli potrzebujesz gotową, sprawdzoną i zawsze aktualną umowę najmu mieszkania czy pokoju, sprawdź naszą ofertę. Wystarczy, że klikniesz w poniższą grafikę.

wzór umowy najmuPobierz umowę najmu pokoju
Umowa najmu mieszkania PDF  /  Umowa najmu pokoju PDF

Dodaj komentarz