Umowa najmu lokalu użytkowego. Na jak długo można ją podpisać?

Każda umowa najmu lokalu użytkowego rządzi się swoimi prawami, zupełnie różniącymi się np. od tradycyjnej umowy najmu mieszkania. Z pewnością każdy właściciel chciałby wynająć swój lokal na jak najdłuższy czas i mieć pewność zysku. Dodatkową korzyścią stałaby się możliwość podniesienia czynszu lub wypowiedzenia takiej umowy w dowolnym momencie. Tak naprawdę jest to luksus, na który nie wszyscy mogą sobie pozwolić. Nie wynika to tylko i wyłącznie z woli wynajmującego, a z przepisów.

Biorąc pod uwagę drugą stronę, czyli najemcę, jego oczekiwania i chęci są zupełnie inne. Osoba wynajmująca taki lokal może zdecydować się na długi czas obowiązywania umowy, jednak najczęściej chce mieć możliwość jej wcześniejszego zerwania, gdyby coś szło nie po jego myśli. Niekiedy najemcy mogą mieć również prośbę o ,,próbne” wynajęcie pomieszczenia, jednocześnie zawierając z właścicielem ugodę dotyczącą przedłużenia tego okresu. W każdym z tych przypadków umowa najmu lokalu użytkowego stanowczo daje lub odbiera obu stronom możliwość zawarcia w niej pożądanych udogodnień.

Przykład umowy najmu lokalu użytkowego.

Długość umowy najmu lokalu użytkowego zależy od obu stron

Przed ustaleniem, na jaki okres może zostać podpisana umowa najmu lokalu użytkowego należy ustalić tożsamość osób, z którymi zawiązywania jest współpraca. W praktyce można mieć do czynienia z dwoma rodzajami sytuacji:

  • umowę najmu lokalu użytkowego podpisuje dwóch przedsiębiorców,
  • umowę najmu lokalu użytkowego podpisuje osoba prywatna i przedsiębiorca.

Definicja przedsiębiorcy w tym przypadku jest jasna. Jest nią każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą, zarówno w formie jednoosobowej, jak i spółki cywilnej. Może nią być również sama spółka, działająca na przykład na zasadzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Umowa najmu lokalu użytkowego pomiędzy dwoma przedsiębiorcami

Jeżeli stronami umowy najmu lokalu użytkowego jest dwóch przedsiębiorców, to taki dokument można sporządzić na czas nieokreślony. Istnieje również możliwość jej zawarcia na czas oznaczony, jednak nie może wynieść więcej, niż 30 lat. Tak długi okres ważności wprowadzono do Kodeksu cywilnego w 2009 roku. Wcześniejsze regulacje prawne pozwalały sporządzać umowę na maksymalnie 10-letni okres.

Najważniejszym aspektem umowy najmu lokalu użytkowego na okres 30 lat jest fakt, że mogą ją podpisać jedynie dwaj przedsiębiorcy. Jeśli jedna ze stron nie ma takiego tytułu prawnego, wówczas przepis ten nie znajduje swojego zastosowania. W ten sposób jedna i druga strona mogą mieć pewność stabilnego dochodu, a także możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w jednym miejscu przez długi czas.

Umowa najmu lokalu użytkowego z udziałem tylko jednego przedsiębiorcy

W przypadku zawierania umowy najmu lokalu użytkowego może również dojść do drugiej sytuacji, w której jedną ze stron nie będzie przedsiębiorca. W jego rolę może wcielać się na przykład osoba prywatna. Przy takim scenariuszu długość obowiązywania umowy jest zdecydowanie krótsza. Termin ważności ustala się na dwa sposoby:

  • umowa najmu lokalu użytkowego może być podpisana na czas nieokreślony,
  • umowa najmu lokalu użytkowego może być podpisana na czas określony, wynoszący maksymalnie 10 lat.
Biuro jako przykład przedmiotu umowy najmu lokalu użytkowego.

Okres umowy najmu lokalu użytkowego – podsumowanie

Sporządzenie umowy najmu lokalu użytkowego może mieć zawarty nieoznaczony czas ważności. Taką sytuację spotyka się niezależnie od tego, kto jest stroną takiej umowy. Można ją również sporządzać na czas oznaczony. Wówczas należy pamiętać, że jeśli stronami jest dwóch przedsiębiorców, to długość okresu obowiązywania umowy nie może przekroczyć 30 lat. Jeśli jest inaczej, to maksymalny czas ważności wynosi 10 lat.

Co zatem w sytuacji, jeśli termin ważności umowy najmu lokalu użytkowego zostanie przekroczony? Wówczas zachodzi sytuacja wspomniana w art. 661. Kodeksu cywilnego.

Art. 661. KC Przedłużenie umowy najmu
§ 1. Najem zawarty na czas dłuższy niż lat dziesięć poczytuje się po upływie tego terminu za zawarty na czas nie oznaczony.
§ 2. Najem zawarty między przedsiębiorcami na czas dłuższy niż lat trzydzieści poczytuje się po upływie tego terminu za zawarty na czas nieoznaczony.

Zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego na okres 30 lat z pewnością może pomóc jednej ze stron. Jeśli najemcą staje się przedsiębiorca planujący rozwijać swoją firmę w długim odstępie czasu, wówczas ma pewne i stabilne miejsce, gdzie może tego dokonać. Posiadanie stałego lokalu jest jednym z najważniejszych warunków umożliwiających osiągnięcie sukcesu w działalności gospodarczej. Z tego też powodu taka forma wynajmu jest atrakcyjną opcją dla osób mających dalekosiężne plany.

10-letnie okres najmu, jeśli jedna ze stron umowy nie jest przedsiębiorcą, również może okazać się kluczowym udogodnieniem względem prowadzenia działalności. Tak naprawdę każdy z tych przypadków rządzi się swoimi prawami i ciężko doszukać się jakiejkolwiek tendencji, który z nich stosowany jest częściej.

Jeśli potrzebujesz gotową, sprawdzoną i zawsze aktualną umowę najmu mieszkania czy pokoju, sprawdź naszą ofertę. Wystarczy, że klikniesz w poniższą grafikę.

wzór umowy najmuPobierz umowę najmu pokoju
Umowa najmu mieszkania PDF  /  Umowa najmu pokoju PDF

Dodaj komentarz