Zwierzęta w wynajmowanym mieszkaniu

Na etapie uzgadniania warunków najmu pomiędzy oboma stronami, najemcy mogą mieć różne pytania i żądania. Jednym z nich jest z pewnością to, czy właścicielowi będą przeszkadzały zwierzęta w wynajmowanym mieszkaniu. Od razu należy zaznaczyć, że to tylko jedna strona medalu. Pod uwagę należy również brać sąsiadów, którzy mogą sprawiać w tej kwestii wiele problemów. Jak rozwiązać taką sytuację?

Co o tej sprawie mówią przepisy?

Aby nakreślić scenariusz, wedle którym zwierzęta w wynajmowanym mieszkaniu stają się przedmiotem rozmów obu stron wynajmu, warto spojrzeć w kodeks cywilny. Art. 431 dokładnie wskazuje odpowiedzialność, jaka ciąży na posiadaczu kota lub psa.

Art. 431. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta

§ 1. Kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy.
§ 2. Chociażby osoba, która zwierzę chowa lub się nim posługuje, nie była odpowiedzialna według przepisów paragrafu poprzedzającego, poszkodowany może od niej żądać całkowitego lub częściowego naprawienia szkody, jeżeli z okoliczności, a zwłaszcza z porównania stanu majątkowego poszkodowanego i tej osoby, wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.

Analizując powyższy przepis i przekładając go na życie, chowanie lub posługiwanie się zwierzęciem leży w gestii osoby zapewniającej mu stały byt. Mówiąc dokładniej, chowaniem zwierzęcia jest dawanie mu schronienia i pożywienia przez dłuższy czas. Posługiwaniem się z kolei jest wykorzystywanie go do własnych celów w sposób inny, niż wydając mu poszczególne polecenia.

Zwierzęta w wynajmowanym mieszkaniu nie zawsze są mile widziane.

Czy zwierzęta w wynajmowanym mieszkaniu podchodzą pod przepisy?

Niektórzy wynajmujący mogą mieć bardzo radykalne podejście do trzymania zwierząt w wynajmowanym mieszkaniu. Powodów, dla których właściciel nie wyraża na to zgody może być bardzo dużo. Począwszy od zwykłej niechęci do psów czy kotów, obawą o zniszczenia mebli czy innych elementów lokalu, skończywszy na alergii, jaka może mu grozić po wyprowadzeniu się najemcy. W takich sytuacjach słowo właściciela jest wiążące i decydujące.

W przeciwnym wypadku, czyli w sytuacji, gdy właściciel zezwoli najemcy na trzymanie zwierząt w wynajmowanym mieszkaniu, koniecznie musi sprawdzić kilka faktów. Przede wszystkim musi ocenić, czy zwierzę nie ma żadnych problemów zdrowotnych i nie zagraża innym mieszkańcom. Ponadto warto sprawdzić, czy wspólnota mieszkaniowa nie wprowadziła nowych przepisów. Mogą one dotyczyć wielkości psa, jego rasy czy nawet wieku. Wszystkie te fakty warto ustalić jeszcze przed wydaniem zgody na posiadanie pupila przez najemcę.

Niezależnie od podjętej przez wynajmującego decyzji, w umowie najmu powinien znaleźć się stosowny zapis. Po stronie właściciela leży, aby znalazły się w niej dokładne informacje na temat zezwolenia lub jego braku na posiadanie zwierząt. Przykładowa treść takiego komunikatu może brzmieć następująco:

  • Wynajmujący nie wyraża zgody na trzymanie w lokalu zwierząt.
  • Najemca może trzymać w lokalu jedynie kota lub psa, którego masa nie przekracza 10 kg.
  • Najemca może chować w lokalu jedynie zwierzę w klatce, akwarium albo terrarium itp.

Co w przypadku braku zgłoszenia zwierzęcia w wynajmowanym mieszkaniu?

Niektórzy najemcy mogą próbować ,,kombinować” i trzymać zwierzę w wynajmowanym mieszkaniu, nie informując o tym fakcie właściciela. W takiej sytuacji w życie można wcielić przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów. Art. 11 ust. 2 pkt 1 dokładnie wskazuje warunki wypowiedzenia umowy najmu, jeśli najemca nie wywiązuje się z ustalonych reguł.

Art. 11. ochr. praw lokator. Wypowiedzenie umowy najmu przez właściciela lokalu

  1. Nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, właściciel może wypowiedzieć stosunek prawny, jeżeli lokator:
    1) pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali.
Trzymanie zwierząt w wynajmowanym mieszkaniu.

Zwierzęta w wynajmowanym mieszkaniu – podsumowanie

Z uwagi na delikatność całej sprawy, kwestię zwierząt w wynajmowanym mieszkaniu obie strony powinny załatwić w jak najbardziej polubowny sposób. Najemca już na początku rozmów z właścicielem lokalu powinien powiadomić go o swoich zamiarach w postaci chęci trzymania zwierzaka. Niekiedy wynajmujący zamieszczają stosowne informacje w ogłoszeniach dotyczących najmu, co skraca cały proces.

Jeśli wynajmujący definitywnie nie zgodzi się na trzymanie zwierząt w wynajmowanym mieszkaniu, nie warto działać wbrew jego zdaniu. Takie postępowanie może tylko zakończyć się problemami. Najdelikatniejszym z nich będzie wymiana zdań i konieczność pozbycia się pupila z mieszkania. W najgorszym z przypadków właściciel zastosuje umowne wypowiedzenie najmu.

https://www.youtube.com/watch?v=eCeQVR8C5uI

Jeśli potrzebujesz gotową, sprawdzoną i zawsze aktualną umowę najmu mieszkania czy pokoju, sprawdź naszą ofertę. Wystarczy, że klikniesz w poniższą grafikę.

wzór umowy najmuPobierz umowę najmu pokoju
Umowa najmu mieszkania PDF  /  Umowa najmu pokoju PDF

Dodaj komentarz